11. 11. 2020

Temelínská laboratoř rozšířila akreditaci. ČEZ tak posiluje materiálové kontroly

Komplexní kontrolu materiálu, který se používá například na výrobu potrubí, nově provádí také specializovaná laboratoř přímo v Temelíně. Při materiálových kontrolách tak ČEZ nemusí spoléhat jen na dodavatele, ale důležitá ověření si provádí přímo sám. Jde o jeden z dalších kroků, jak dál posílit bezpečnost jaderných elektráren.

Chemické vlastnosti materiálu, stanovení jeho mikročistoty nebo jeho detailního složení umí nově materiálová laboratoř v Jaderné elektrárně Temelín. Od Českého institutu pro akreditaci získala nedávno certifikaci pro provádění materiálových kontrol v plném rozsahu. Institutu musela doložit, že splňuje požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, jinými slovy, že disponuje moderním vybavením s platnými kalibracemi, kvalifikovaným personálem a má jasně definovaný systém kontrol.

„Ověřování kvality materiálu budeme provádět přednostně pro naše jaderné elektrárny, i když s ohledem na množství kontrol budeme podle potřeby i nadále využívat akreditované laboratoře,“

uvedl Petr Fousek, vedoucí střediska.

Jen do vybavení laboratoře ČEZ investoval přibližně pět desítek miliónů korun. Náročný byl výběr a příprava personálu. Materiáloví inženýři musí mít vysokoškolské vzdělání v oboru, následovala téměř roční příprava v přední materiálové české laboratoři. Výsledkem je, že ČEZ si teď umí sám nezávisle ověřit, že reálné složení materiálu odpovídá hodnotám, které uvádí výrobce v dokumentaci. Konkrétně to znamená, že z obyčejného kusu kovu umí materiáloví inženýři zjistit z čeho byl vyroben, jaký je jeho stav a vlastnosti.

„Kvalitní materiál je základem pro bezpečný provoz zařízení. Na jaderné elektrárny jsou kladeny ty nejpřísnější požadavky a řada materiálů musí plnit svoji funkci nejen v běžném provozu, ale i při mimořádném zatížení, například při zemětřesení. Proto považujeme za důležité mít pro tyto klíčové kontroly vlastní kapacity,“

zdůraznil Bohdan Zronek, ředitel divize Jaderná energetika a člen představenstva společnosti ČEZ.