17. 2. 2022

Temelínští hasiči loni zasahovali hlavně preventivně. V okolí elektrárny pomáhali odstraňovat následky červnové bouře

Především preventivně zasahovali loni podnikoví hasiči z elektrárny Temelín. Z celkových 1445 výjezdů tak v polovině případů dohlíželi na práce spojené s rizikem požáru. Ten ani jednou v areálu elektrárny nemuseli řešit. V závěru června v pomáhali v okolních obcích odstraňovat následky silné bouře. Podobně na tom také byli i jejich kolegové z Dukovan.

Loni hasičská uniforma nechyběla u 719 prací, při kterých existovalo riziko požáru. „Takovým příkladem je třeba svařování, práce na turbíně, generátoru nebo transformátorech,“ uvedl konkrétně Martin Novotný, velitel temelínských hasičů.

V kolonce technická pomoc se na konci roku objevil údaj 349. Nejčastěji šlo zásahy chemické služby v oblasti měření koncentrací nebezpečných plynů, o vyproštění osob uvíznutých ve výtahu nebo dezinfekční práce. Přibližně v desetině výjezdů byla příčinou falešná aktivace čidla elektrické požární signalizace.

Dvacet šestkrát hasiči ČEZ zasahovali v rámci Integrovaného záchranného systému ČR mimo areál elektrárny.

„Vždy šlo o místa v blízkosti elektrárny Temelín a z hlediska rychlosti zásahu bylo taktické povolat právě naši jednotku,“

poznamenal Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Jednalo se především o technické zásahy spojené s pády stromů na budovy nebo komunikace, pomoc při dopravních nehodách, ale i likvidaci požárů nebo poskytnutí zdravotní pomoci při úrazu a jiné zdravotní komplikaci.

Nejnáročnější to bylo z 24. na 25. června, kdy pomáhali odstraňovat následky silné bouře. V noci pomocí motorových pil hasiči odstraňovali spadlé stromy ze silnic v okolí elektrárny. Ráno se přesunuli do Týna nad Vltavou, kde pomáhali odstranit strom, který spadl na rodinný dům. Z Týna se třicítka hasičů přesunula do nedaleké Dřítně, která patřila k nejvíce poškozeným obcím. Zde hasiči ČEZ pomáhali s opravou poškozené střechy kostela.

„Pro všechny je lepší, když podobné zásahy nejsou potřeba. Jsme ale rádi, že i touto cestou můžeme našemu okolí pomoci,“

poznamenal Petr Měšťan, ředitel útvaru Bezpečnost v divizi Jaderná energetika ČEZ.

Od roku 2016 jsou profesionální hasiči ČEZ zařazeni do takzvaného poplachového plánu Jihočeského kraje. Vyžaduje-li to především rychlost zásahu, může je krajský hasičský dispečink povolat.

 

Temelínská jednotka má osm desítek hasičů. Čtyři směny se střídají po dvanácti hodinách. K dispozici mají čtyři cisternové vozy a speciální techniku pro zásah při přírodních katastrofách. Součástí vybavení je i špičková dýchací technika, speciální protichemické obleky nebo obleky proti sálavému teplu. Dojezdová doba v areálu elektrárny je čtyři minuty. Na základě vyzvání operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje pomáhají i mimo areál elektrárny. V těchto případech musí být vždy držen požadavek na minimální počet osob a techniky, která musí být přítomna tak, aby nebyla ohrožena požární bezpečnost elektrárny.