25. 4. 2023

Téměř nikdo z našich zákazníků neplatí za elektřinu cenu uváděnou Eurostatem

Publikovaná data Eurostatu, která se objevují nyní v médiích, nepovažujeme z pohledu zákazníků ČEZ Prodej za reprezentativní, a nerozumíme, jak jsou zveřejněná čísla tvořena. Naopak zákazníci ČEZ Prodej ve druhém loňském pololetí platili nižší cenu než v pololetí prvním, protože se do plateb pozitivně promítl vládní úsporný tarif. Od ledna 2023 vláda dále zavedla cenové stropy, které zákazníkům pomáhají v celém letošním roce.

Konkrétně cenu uváděnou Eurostatem, tedy 9410 Kč (nebo i vyšší cenu), platilo ve druhé polovině loňského roku pouze 2,5 % našich zákazníků. Jednalo se ve valné většině o některé nové zákazníky, kteří si sjednali nový produkt právě ve druhé polovině loňského roku. Průměrná cena placená těmito zákazníky nereprezentovala celé zákaznické portfolio, kde zákazníci platili cenu výrazně nižší.

 

Eurostat

zákazník ČEZ Prodej

1.       pololetí 2022

7 540 Kč

5 621 Kč

2.       pololetí 2022

9 410 Kč

4 847 Kč

Zákazník ČEZ Prodej platil ve 2. polovině roku 2022 nižší průměrnou cenu, než v první půlce loňského roku. Po zohlednění úsporného tarifu platili zákazníci ČEZ Prodej ve druhé polovině loňského roku v průměru jen 4847 Kč včetně regulovaných poplatků a daní, což byla mimochodem 9. nejnižší cena v EU. Oproti první polovině r. 2022 byla tato cena nižší o 774 korun (o 14 %) a to především díky úspornému tarifu, který vláda zavedla během druhého loňského pololetí.

Zatímco my vidíme pokles o 14 %, Eurostat uvádí podle v médiích publikovaných dat pro ČR růst o 25 procent. Otázkou proto je, z jakých dat Eurostat čerpal, a zda tento úsporný tarif vůbec zohlednil.

Z publikovaných informací Českého statistického úřadu vyplývá, že ceny elektřiny v říjnu loňského roku klesly meziměsíčně díky zavedení úsporného tarifu a odpuštění poplatku za POZE o 53,9 % (Indexy spotřebitelských cen - inflace - říjen 2022 | ČSÚ (czso.cz)), zatímco v ostatních pěti měsících sledovaného půlroku stoupaly v rozmezí pouze 0,7 % až 3,9 %.

Pro doplnění, dle dat OTE měl ČEZ Prodej ke konci loňského roku 2 720 797 odběrných míst z celkového počtu 6 237 626 odběrných míst v Česku, tedy 43 procent. Naše data tak nereprezentují celý trh, ale měla by dobře indikovat jeho základní vývoj.

(Metodologická poznámka: čísla za ČEZ Prodej jsou včetně všech regulovaných poplatků a daní i stálého platu; pro spotřebu odpovídající spotřebě používané Eurostatem 2,5 - 5 MWh ročně; v této průměrné ceně navíc zohledňujeme pouze polovinu úsporného tarifu, který byl koncipován jako pomoc pro celou topnou sezonu 2022/2023, kdybychom zohlednili ve výpočtu celý úsporný tarif, tak by byla cena ještě nižší).