20. 6. 2019

Thomayerova nemocnice má další dva nové špičkové přístroje, s jejich pořízením pomohla Nadace ČEZ

Dva vysoce kvalitní a důležité přístroje, a to endoskopickou sušící a skladovací skříň a takzvaný thermocycler využívá nově pražská Thomayerova nemocnice v Krči. Na obě zařízení přispěla nemocnici Nadace ČEZ celkovou částkou 949 850 korun. V obou případech je přínosem další zkvalitnění péče o pacienty a usnadnění práce zdravotnického personálu.

„Nová endoskopická sušící a skladovací skříň slouží ke zpracování flexibilních endoskopů dvoustupňovou autodezinfekcí. Skříň bude využívat oddělení gastroenterologie Interní kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice. Zařízení umožní sušení a skladování endoskopů po dezinfekci bez nutnosti následné redezinfekce až po dobu 720 hodin. Klinika tak bude mít k okamžitému použití vždy dostatečný počet endoskopů. Thermocycler pro laboratorní analýzy je určen pro zrychlení diagnostického procesu a bude k dispozici oddělení lékařské genetiky. Je to přístroj na provádění PCR – polymerázové řetězové reakce, což je metoda používaná k množení úseku DNA, která se využívá ke zjišťování genetických nemocí,“ přiblížil 19. června během jejich slavnostního zprovoznění obě novinky Zdeněk Beneš, ředitel Thomayerovy nemocnice.

Manažer Nadace ČEZ Daniel Novák, ředitel Thomayerovy nemocnice Zdeněk Beneš a vrchní sestra oddělení lékařské genetiky Martina Baldová u nového thermocycleru, který se využívá ke zjištění genetických nemocí. V pozadí nová endoskopická sušící a skladovací skříň. Oba přístroje si mohla nemocnice pořídit právě díky finančnímu přispění Nadace ČEZ ve výši 949 850 korun.

Jak si následně pochvaloval Pavel Kohout, přednosta interní kliniky, výklopný systém uchycení endoskopů umožňuje snadnější manipulaci s nimi, čímž se sníží riziko poškození jejich konců. Sníží se také četnost sterilizací. Velmi spokojená s novým thermocyclerem je i Martina Baldová, vrchní sestra oddělení lékařské genetiky: „Sníží se spotřeba plastového materiálu a chemikálií. V neposlední řadě značně ubyde případných nejasných výsledků, čímž se sníží i nutnost opakování diagnostického procesu.“ 

O Thomayerově nemocnici je všeobecně známo, že se jedná o moderně se rozvíjející klinické centrum se specializovanou medicínou na velmi vysoké úrovni. Nemocnice poskytuje zázemí odborníkům z mnoha lékařských oborů, ať již se jedná o pediatrii, traumatologii, pneumologii či další klinické obory. Nadace ČEZ přitom podporuje různé projekty pro zkvalitnění péče o pacienty v Thomayerově nemocnici formou finančního přispění dlouhodobě. 

„Moderní medicína dnes dokáže zázraky. Pořídit přístroje, které pro některé pacienty představují často jedinou naději v léčbě, případně umožní stanovit správnou diagnózu a tím i správný léčebný postup, je ovšem velmi nákladné. Zvláště pro takové zdravotnické zařízení, které patří mezi největší v České republice a v němž se poskytuje každodenně odborná specializovaná medicína. Každou chvíli zde musí pořídit něco nového, aby si udrželo špičkový trend. Správní rada nadace proto neváhala ani tentokrát a nový grantový projekt Thomayerovy nemocnice podpořila,“ poznamenala Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

„My si toho samozřejmě velice ceníme. Díky Nadaci ČEZ jsme letos mohli pořídit endoskopickou sušící a skladovací skříň a thermocycler. Předloni to například bylo patnáct polohovatelných lůžek s příslušenstvím pro oddělení geriatrie. Důležité bylo pro nás i loňské zafinancování nákladné opravy přístroje pro magnetickou rezonanci navigovaného fokusovaného ultrazvuku, který představuje účinnou, bezoperační a bezbolestnou metodu v léčbě děložních myomů. Pacientky po zákroku čeká rychlejší rekonvalescence a návrat do běžného života. Mezi hlavní přínosy tohoto způsobu léčby patří ústup příznaků během prvních tří měsíců, a to u 90 procent pacientek, a zachování možnosti otěhotnět,“

uzavřel ředitel nemocnice Zdeněk Beneš.