26. 6. 2020

Tomáš Pivoňka z ČEZ v čele Českého institutu interních auditorů (ČIIA)

Ředitel útvaru audit a compliance Skupiny ČEZ Tomáš Pivoňka byl opět zvolen prezidentem Českého institutu interních auditorů. ČIIA zvolila Tomáše Pivoňku svým prezidentem již počtvrté. Funkční období je dvouleté.

„Zvolení na čtvrté funkční období je projevem velké důvěry a zároveň velkým závazkem. Mimořádná opatření související s COVID-19 mají významný dopad na fungování ČIIA. Přesto pěvně věřím, že díky našemu renomé, dobré finanční situaci a skvělým kolegům v Kanceláři a Radě ČIIA situaci zvládneme.  Zároveň současná situace generuje zajímavé příležitosti pro rozvoj nových aktivit ČIIA, např. ve formě on-line vzdělávání nebo rozšíření aktivit na Slovensko, kde národní institut neexistuje,“

uvedl Pivoňka.

Tomáš Pivoňka (44) je v čele ČIIA od roku 2014 a dosud v této funkci pracoval především na prohloubení spolupráce s klíčovými partnery ČIIA, kterými jsou Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Rada pro veřejný dohled nad auditem a Český institut členů správních orgánů. Zabýval se také intezivně propagací interního auditu mezi manažery a mladou generací.

Útvar interního auditu ČEZ řídí Pivoňka od roku 2015 (od roku 2019 řídí i compliance). Předtím působil více než 10 let ve společnosti EY jako senior manažer v oddělení podnikového poradenství a řízení rizik. Tomáš Pivoňka je také členem představenstva Evropské konfederace institutů interního auditu (ECIIA), kam byl zvolen jako teprve druhý Čech v historii.

Interní audit je velice důležitým prvkem v byznysu, protože funguje nezávisle. Je důležitým mechanismem zpětné vazby pro manažery, zlepšuje procesy, předchází rizikům a kultivuje prostředí ve firmě,“ vysvětluje Pivoňka.

Český institut interních auditorů založený v březnu 1995 je odbornou autoritou v oblasti interního auditu a sdružuje více než 1000 interních auditorů. Jeho nejvyšším orgánem je sněm, který se schází pravidelně každý rok, mezitím jeho činnost řídí rada v čele s prezidentem dohlížená kontrolní komisí.

ČIIA je členem Mezinárodního institutu interních auditorů (IIA), který sdružuje 180 000 odborníků z téměř 190 zemí.