19. 12. 2021

Třešně, jírovce, jabloně a vrba aneb dvě lokality Křešic se nově na jaře zazelenají

Křešice - Odhlučnit místní park od silnice a rovněž zatraktivnit venkovské prostředí tak, aby v něm mohla veřejnost aktivně trávit volný čas. Propojit dvě významné turistické církevní památky v obci novou zelení. Dvě různá místa a dva smysluplné projekty spojené v jeden zafinancovala obci Křešice na Litoměřicku Nadace ČEZ v rámci grantu Stromy částkou 95 840 korun.

„Prostřednictvím odborné zahradnické firmy jsme vysadili 15 kusů dřevin. Ve spodní části Nádražní ulici tak nyní zakořeňuje 8 třešní ptačích a v lokalitě pod školou 4 jírovce, 2 jabloně a jedna vrba bílá. V prvním případě se jedná o park, v němž už jsou vzrostlé stromy a také hřiště se cvičícími prvky pro seniory a dětské hřiště. Nové stromy jsme nechaly vysadit podél komunikace III. třídy, takže v budoucnu poslouží i jako přirozená protihluková a protiprašná bariéra. Ve druhém případě se jedná o klidovou lokalitu spojující dvě významné a turisticky hojně navštěvované církevní památky - kostely sv. Matouše na Velké Návsi a kostel Navštívení Panny Marie se zázračným pramenem,“ říká starosta Křešic Michal Mančal.

 Podle starosty nová výsadba plně respektuje místní podmínky. Jedná se o původní dřeviny, takže budou mít pozitivní přínos pro životní prostředí. Místní i návštěvníci obce pak jistě ocení jejich začlenění do stávající zeleně. „Druhá lokalita s naučnou stezkou s mobiliářem je navíc hojně navštěvována dětmi z mateřinky a žáky základní školy, neboť slouží k jejich celoročním venkovním enviromentálním aktivitám pod vedením pedagogů,“ uzavírá starosta. 

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ aktivně spolupracuje s regiony, přičemž podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty či z oblasti školství, zdravotnictví a životního prostředí. Grant stromy byl poprvé vyhlášen v roce 2011 a za deset let jeho existence již bylo napříč celou Českou republikou podpořeno 600 projektů nové výsadby zeleně za 64 566 019 korun. Konkrétně v Ústeckém kraji se jedná o 107 projektů za celkem 13 662 850 korun.