13. 12. 2021

Díky Nadaci ČEZ již v Mělníku vysadili více než 400 kusů nejrůznějších dřevin

Mělník – Po čtvrté v pořadí a celkem 111 stromů a 330 keřů; taková je dosavadní bilance města Mělník co se grantu Stromy Nadace ČEZ týče. Zatímco v předchozích třech případech probíhala výsadba blíže centru, ta zatím poslední se týkala okrajové lokality Brabčov. Na to, aby zde mohlo zakořeňovat 10 dubů zimních, 29 třešní ptačích, 2 lípy srdčité, 2 jeřáby oskeruše a 11 bříz přispěla městu na soutoku Labe s Vltavou Nadace ČEZ 150 000 korunami.

„Brabčov je lokalita s intenzivně se rozvíjející zástavbou individuálního bydlení bez jakéhokoliv zázemí pro volnočasové vyžití dětí i možnosti posezení dospělých v rámci komunitního života. Toto momentálně řeší aktuálně realizovaný projekt z participativního rozpočtu Středočeského kraje – Můj kraj. Vznikne zde volnočasová a relaxační zóna stejného jména se zastřešeným piknikovým sezením, různými herními prvky, mobiliářem i krmelcem s infotabulí, čím je vhodné zvěř krmit. Díky své bezprostřední blízkosti nezastavěné krajiny je totiž toto místo i navštěvováno lesní zvěří. Vše bude propojeno sítí cest,“ říká starosta Ctirad Mikeš.

Město jako takové se rozhodlo podpořit rozvoj lokality výsadbou nových stromů. „Vlastně by jich, myslím výsadeb, mělo být více. Podle toho, kudy a kolik zde v budoucnu povede cest či kde bude vhodné na volném prostranství dřeviny vysadit tak, aby třeba poskytovaly stín odpočívajícím návštěvníkům relaxační zóny. Samozřejmě vytvoří i přirozené zelené bariéry, které sníží prašnost a hlučnost. Případně se stanou útočištěm v přírodě volně žijících živočichů, hlavně ptactva. První výsadbu máme nyní za sebou a s dalšími se opět pokusíme uspět v grantu Stromy Nadace ČEZ, jíž pochopitelně za letošní přispění velice děkujeme,“ kvitoval starosta Mikeš.   

Projekt města (výsadba nových stromů) tak v případě aktuálně realizované relaxační zóny (projekt občanů) vytvoří chybějící pásmo přechodu mezi zastavěnou a obdělávanou částí krajiny. Aby se obyvatelé Brabčova cítili ve své lokalitě co nejlépe, spolupracuje odbor životního prostředí města v rámci nové výsadby zeleně se zástupkyní místního okrašlovacího spolku P.U.N.K. (Park-Ulice-Náměstí-Krajina) Klárou Dědovou a specialistou na zahradnické a arboristické práce Martinem Hnilicou. Následnou péči o stromy bude mít na starost odborná firma. Samozřejmě se to týká i první proběhlé výsadby, kdy díky Nadaci ČEZ zakořeňuje na Brabčově již 54 různých vzrostlejších stromů.