7. 6. 2019

V Hradci Králové zaměstnanci ČEZ vybrali úžasných 572 kg oblečení pro charitu

Hradec králové, 30. května 2019 - Zaměstnanci Skupiny ČEZ v Hradci Králové provětrali své skříně a udělali si jarní úklid a současně pomohli dobré věci a zapojili se do charitativní sbírky šatstva, obuvi a módních doplňků pro neziskové organizace. V Hradci Králové zaměstnanci do sbírky darovali téměř 572 kilogramů oblečení a dalších potřebných věcí Diakonii Broumov.

Zasedací místnost přízemí budovy Skupiny ČEZ v Hradci Králové během středy 29. května zaplnily pytle plné šatstva, obuvi a módních doplňků vyřazených z šatníků.

Na přání zaměstnanců a díky pozitivním ohlasům z loňska proběhla opět charitativní sbírka šatstva a obuvi s názvem Průvan v šatníku. Lidé tak dostali příležitost v rámci jarního úklidu vytřídit nepotřebné či málo obnošené oblečení, obuv a doplňky a zároveň podpořit neziskové organizace, které darované věci prodají ve svých dobročinných bazarech a obchodech. Pytle s oblečením a obuví shromážděné v centrále společnosti ČEZ, a. s. v Hradci Králové poputují do Diakonie Broumov.

„Pořádáme pravidelné vánoční a velikonoční trhy chráněných dílen a také máme Čas pro dobrou věc, což je dobrovolnický den, během něhož místo svých běžných pracovních povinností pomáhají zaměstnanci ČEZ neziskovým organizacím, jako jsou chráněné dílny, domovy důchodců, dětské domovy, sociální ústavy a podobně. Stále jsme však hledali možnosti dalších aktivit, a tak vznikl náš „Průvan v šatníku“ napříč celou Skupinou ČEZ. Letos se koná již potřetí, přičemž během předchozích dvou let se podařilo shromáždit celorepublikově 3,2 tuny potřebných věcí, které byly v jednotlivých lokalitách předány osloveným charitativním organizacím, “ říká koordinátorka akce Lenka Hybšová z útvaru udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ.

Děkujeme všem, kteří přispěliJ

 

Podpořená organizace v Hradci Králové:

Diakonie Broumov

Diakonie Broumov přes 22 let poskytuje pomoc lidem v sociální nouzi. Transformací z občanského sdružení na sociální družstvo se žádná sociální aktivita nezrušila, ba naopak činnost se zdokonalila a pomoc poskytuje ve stále v širším záběru.

„Také s Vaší pomocí jsme schopni zajistit materiální pomoc všem, kteří ji potřebují. Nadále budeme pomáhat potřebným lidem formou materiální pomoci, bydlením pro potřebné a nabídkou pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce,“ říkají zástupci Diakonie.

Předmětem činnosti družstva - je soustavně vyvíjená obecně prospěšná činnost směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa, sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, vzdělávání, bydlení .