24. 5. 2019

Nová alej lemuje cestu v samém srdci Orlických hor

Uprostřed Orlických hor v osadě Černá Voda vyrostla nová alej. Obyvatelé společně s dodavatelskou firmou zde zasadili původní dřeviny, hodících se do horského podnebí. Nadace ČEZ podpořila projekt 150 tisíci korunami.

Černovodská cesta se nachází v lokalitě Černá Voda v nadmořské výšce 700 metrů nad mořem a spojuje středem osady silnici na Bartošovice a silnici přes hřebeny Orlických hor do Říček.

„Jsme menší obec a proto jsme vděčni za každou pomoc. Snažíme se podporovat turistický ruch a jsme proto velmi rádi, když můžeme naši obec zvelebit.“

říká starosta obce Vojtěch Špinler.

„S výsadbou dřevin nám pomohla odborná firma, zaměstnanci obce a dobrovolníci. Společně jsme vysadili alej z původních dřevin a to, jak ovocných stromů, tak i jiných původních listnatých stromů. Jedná se například o lípy, duby a jasany. Z ovocných zase o hrušně a jeřabinu,“ upřesňuje starosta obce.

Obec Orlické Záhoří zažádala o finanční příspěvek na výsadbu v rámci grantového řízení Nadaci ČEZ, ta poskytla částku 150 000 korun.

Nadace ČEZ dosud podpořila více než 400 projektů zaměřených na výsadbu zeleně a obyvatelé měst a obcí zasadili téměř 92 500 stromů či keřů. Jeden strom za svůj život přitom z atmosféry odebere přibližně jednu tunu CO2. Slouží rovněž jako přirozený kryt a zdroj potravy pro drobné živočichy, větrolam nebo protihluková stěna.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz