7. 6. 2023

V Hradci Králové známe vítěze Motivačního programu Prokopa Diviše

Hradec Králové 7. 6. 2023 – Již posedmé si nejlepší studenti převzali diplomy a ocenění v Motivačním programu Prokopa Diviše pro školní rok 2022/23, který pro studenty elektro oborů z partnerských škol Skupiny ČEZ vyhlásila ČEZ Distribuce. Do programu se zapojila i SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové v Hradební ulici. Na dnešním slavnostním vyhlášení v budově školy bylo oceněno devět nejlepších studentů.

Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč regiony. Mladí elektrotechnici po celý školní rok sbírají body podle toho, jak jim to jde ve škole i mimo ni, ve studentských soutěžích a dalších aktivitách nad rámec běžné školní docházky.  Hlavní motivací k dobrým studijním výsledkům je pochopitelně ocenění a peněžitá odměna (16 000, 11 000 a 7 000 Kč, dle umístění na 1. – 3. místě, a to v jednom učebním oboru a ve dvou studijních oborech.

Do motivačního programu se již posedmé zapojila i Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové v Hradební ulici. „Motivační program Prokopa Diviše je pro naše studenty opravdu motivační. Každý student může svou pílí a aktivitou dosáhnout na odměnu. A naši žáci se opravdu snaží, protože finanční odměna od ČEZ Distribuce je pro ně dosažitelná a zajímavá. Pro nás učitele je fajn, že program podporuje studium a praxi v oboru elektrotechnika a energetika, který má budoucnost,“ říká Miroslav Tobyška, ředitel školy.

Společnost ČEZ Distribuce spolupracuje se školami, které vychovávají elektro odborníky dlouhodobě. Vzájemná spolupráce je výhodná i pro naši společnost, která motivuje studenty a snaží se podporovat technické vzdělávání a „vychovat“ si budoucí kvalifikované pracovníky již během jejich studia. Motivační program Prokopa Diviše je oblíbený u studentů i pedagogů a pomáhá podpořit nadané studenty, kteří se v mnoha případech uchází o zaměstnání právě v energetice. Studenti peníze použijí například na cestování, na kurz autoškoly nebo na nákup nářadí.

Na východě Čech jsou do programu zapojeny dvě střední školy: Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradební, Hradec Králové a SPŠE a VOŠ Pardubice

Poprvé byl vyhlášen ve školním roce 2016/17 pro pět partnerských středních škol Skupiny ČEZ. Od druhého ročníku se již tradičně zapojuje deset vybraných škol, a to z Plzně, Ostrova, Chomutova, Liberce, Kladna, Prahy, Hradce Králové, Pardubic, Olomouce a Ostravy.

Fyzik a teolog Prokop Diviš (vlastním jménem Václav Divíšek, 1698 -1765 ) zasvětil svůj vědecký život především elektřině; známý je především jeho vynález bleskosvodu. Diviš rovněž studoval vliv elektřiny na rostliny a využití pro léčbu některých nemocí.

 

            Výsledky motivačního programu za školní rok 2022-23 SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební 1029

 Učební obory H obor Elektrikář

 

  1. místo – Svíčka Jan           
  2. místo – Smola Jiří

3.      místo – Tichý Petr

Studijní obory L obor Mechanik elektrotechnik

 

  1. místo – Hlaváček Lukáš
  2. místo – Güttler Jakub
  3. místo – Kovář Petr

             

Studijní obor M obor Elektrotechnika

 

  1. místo – Blažík Michal
  2. místo – Holeček Ondřej
  3. místo – Moc Jakub              

 

Skupina ČEZ různými formami dlouhodobě podporuje technické vzdělávání a motivaci žáků ke studiu technických oborů. Kromě Motivačního programu Prokopa Diviše například pro ně pořádá Distribuční maturitu, a to hned na třech místech - Hradci Králové, Ostravě a Kladně. Dalšími jsou energetická (Elektrárna Ledvice) a jaderná (Temelín a Dukovany) maturita. Velmi populární je soutěž „Vím proč“,  o nejlépe natočený a vysvětlený pokus popisující některý z fyzikálních  jevů, do které se mohou zapojit i žáci ze základních škol.  Přímo ČEZ Distribuce pak má  i vlastní dvouletý Absolventský program, během něhož absolventi učilišť, středních i vysokých škol mají v rámci zácviku k dispozici takzvaného garanta, který je provází adaptací ve společnosti a v pracovním procesu.  Během zácviku rovněž rotují po různých odděleních, zapojují se do rozvojových programů a mají možnost účastnit se exkurzí do provozů Skupiny ČEZ. 

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 163 680 km s 3,6 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení firma umožňuje další rozvoj české ekonomiky a vytváří prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.