4. 5. 2022

V Neratově se pořád něco děje. Pomáhá i Nadace ČEZ

Neratov, 4. května 2022 – V roce 1992 vzniklo Sdružení Neratov, které si dalo za cíl navrátit do malé téměř vysídlené horské vesničky život. V srdci Orlických hor Sdružení vybudovalo zázemí pro lidi s mentálním postižením, nabídlo jim chráněné bydlení i práci. Vyrostl obchod, hospoda a dokonce i pivovar. Významnou podporu má Sdružení i od Nadace ČEZ. Jen v loňském roce na rozvoj obce a pracovních míst Nadace ČEZ přispěla částkou 500 tisíc korun.

Sdružení Neratov vzniklo v roce 1992 a od té doby vrátilo život do vysídlené vsi Neratov, kam přivedlo nové stálé obyvatele, obnovilo budovy, zřídilo obchod, rekreační chatu, pivovar, hospodu, a kde také během roku pořádá mnoho kulturních, charitativních a duchovních akcí.

Založilo chráněné bydlení, kde žijí lidé s mentálním postižením. Otevřelo chráněné dílny s různým zaměřením, kde našlo práci na 200 osob s různými druhy znevýhodnění. Zřídilo speciální školu, pro kterou předloni vybudovalo novou bezbariérovou moderní budovu v nedalekých Bartošovicích. V Neratově funguje i hospoda a pivovar, ve kterých také pracují lidé s handicapem. Spolek rozšířil svou působnost a nabídl zaměstnání lidem s postižením i v Žamberku a vzdálenějších Králíkách, v roce 2020 zaregistroval další sociální službu – denní stacionář, a tím to z daleka nekončí.

Podařilo se i velmi citlivě zrekonstruovat kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je na seznamu kulturních památek. Sjíždí se sem mnoho poutníků i turistů, kteří obdivují unikátní skleněnou střechu kostela.

„Nadace ČEZ nás podporuje pravidelně. V loňském roce jsme dostali 500 tisíc korun na projekt, který vede k naplnění hlavní vize Sdružení Neratov. Tou je obnova obce společně s lidmi s postižením. Úprava veřejných prostranství, rekultivace stavbou poničených míst a další zvelebování prostředí, ve kterém žijeme všichni společně. Díky projektu chceme také předejít negativním vlivům dopadu koronavirové krize na naše sociální podnikání. Konkrétně chceme co nejvíce zamezit omezení chráněného provozu hospody v Neratově“ vysvětluje Jana Němcová, předsedkyně rady spolku.

Z příspěvku bude opravena předzahrádka u místní hospody a vybudována pergola, díky které bude venkovní posezení možné i při zhoršeném počasí. „Chceme tak předejít dopadům případných nákazových opatření, kdy bylo možné podávat jídlo pouze venku.“

V předchozích dvou letech se z důvodu koronavirových opatření musela několikrát hospoda uzavřít. Je však významným zdrojem příjmů a stejně jako ostatní střediska i hospoda funguje v chráněném režimu a zaměstnává osoby s postižením. V době kdy byla možnost využívat alespoň venkovní prostory chyběla krytá zahrádka. Díky kryté pergole tak vznikne možnost poskytovat služby i při náhlém zhoršení koronavirové situace a uzavření vnitřních prostor.

Nadace ČEZ podpořila Sdružení Neratov také v programu „Neziskovky 2021“. Díky projektu je zajištěna další profesionalizace sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců a vybavením IT technikou. „Podpora byla opravdu cílená a zajistila našim sociálním službám další důležitý rozvoj. Denní stacionář Lávka disponuje devítimístným automobilem, který umožňuje dopravu klientů do relativně odlehlé oblasti sídla denního stacionáře. Bylo však nutné automobil upravit pro převoz imobilních klientů. Díky získaným prostředkům bylo uvedené vozidlo upraveno a vybaveno nájezdovou rampou,“ připomněla Jana Němcová další důležitý přínos podpory Nadace ČEZ.

Pro Sdružení Neratov, z. s. je již 30 let závazná a stále se naplňující vize obnovy poutního místa a vysídlené vesnice společně s lidmi s postižením, kteří zde nalézají motivující a chápající prostředí. Nacházejí zde ubytování a podporu pracovníků v sociálních službách, ale především zaměstnání podle vlastního výběru, zájmů a vloh. K hlavním činnostem spolku patří provoz chráněného bydlení a denního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a provoz různých chráněných pracovišť, kde lidé s mentálním či tělesným postižením nacházejí uplatnění a možnost přirozené integrace do společnosti. Spolek je také zřizovatelem Základní školy speciální Neratov, chráněné hospody, pivovaru a informačního centra.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

Kontakt:

Skupina ČEZ                                                                 Sdružení Neratov z.s.

Šárka Lapáčková Beránková                                    Jana Němcová

Tel: +420 602 415 282                                              Tel: +420 494 530 058

sarka.berankova@cez.cz                                         sdruzeni@neratov.cz