25. 4. 2022

Nadace ČEZ pomohla Komunitnímu centru Petrklíč

Hradec Králové, 25. dubna 2022 – Komunitní centrum Petrklíč z České Třebové pomáhá v rámci svého projektu Archa pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením na území Pardubického kraje a hlavního města Prahy. Na rozšíření a zkvalitnění realizované péče přispěla Nadace ČEZ částkou 150 tisíc korun.

Hlavní náplní projektu Archa pomoci je poradna a dobrovolnické centrum. Jedná se o návazné sociální služby, kdy dobrovolníci poskytují praktickou pomoc či organizují výlety a setkávání. Ale jsou tu nejen pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ale i jejich rodiny a blízké, kterým pomáhají s péčí a podporou. Společnými silami se snaží, aby klienti mohli zůstat žít co nejdéle v přirozeném prostředí svého domova. Pomáhají jim v těžkých situacích, které nemohou zvládnout sami nebo s pomocí své rodiny a blízkých. V loňském roce byla ještě více rozšířena půjčovna kompenzačních pomůcek a svou činnost zaměřili i na aktivity pro děti a mládež.

„Podporujeme soběstačnost seniorů i osob se zdravotním postižením a našimi aktivitami se snažíme přispět ke zkvalitnění jejich života. Záleží nám na aktivním prožívání života seniorů a osob se zdravotním postižením, jejich seberealizaci a upevnění či získání nových sociálních kontaktů,“ říká Jakub Fraj, předseda spolku.

„Realizované činnosti řadíme mezi služby navazující na sociální služby a poskytujeme je bezplatně. Prostřednictvím projektu reagujeme na potřeby, se kterými se v praxi a v rámci komunitního plánování setkáváme a rádi bychom zájemcům nabídli pomoc i v rozsahu přesahujícím činnosti běžných sociálních služeb. Příspěvek od Nadace ČEZ je pro nás velkou pomocí,“ doplňuje Jakub Fraj.

V současné chvíli centrum provozuje osobní asistenci v Prazepečovatelskou službu v Pardubickém kraji a projekt Archa pomoci v obou krajích. Řízení projektu Archa pomoci, které komunitní centrum převzalo v roce 2021, v sobě zahrnuje dobrovolnické centrum, poradnu, realizuje setkávání neformálních pečujících nebo organizuje výlety pro seniory. Hlavním cílem je podpora jejich soběstačnosti a umožnění aktivního prožívání života, jejich seberealizace a upevnění či získání nových sociálních kontaktů.

Komunitní centrum Petrklíč má zas sebou již 7 let poskytování sociálních a návazných služeb. Během této doby se stalo součástí krajských sítí sociálních služeb v Praze a v Pardubickém kraji. Od roku 2015, kdy bylo založeno, se vyvinulo v organizaci, která v reálných podmínkách otestovala a nyní poskytuje inovativní model terénní pečovatelské služby a osobní asistence s názvem 3S, které stojí na dvou pilířích – dostupnost klientům a finanční efektivita. To se daří na území Prahy a Pardubického kraje. Více o projektu Archa pomoci se můžete dozvědět na webu www.archapomoci.cz nebo facebooku Archa pomoci.

 

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

Kontakt:

Skupina ČEZ                                                          Komunitní centrum Petrklíč

Šárka Lapáčková Beránková                             Jakub Fraj

Tel: +420 602 415 282                                        Tel: +420 734 363 639

sarka.berankova@cez.cz                                  jakub.fraj@petrklice.cz