4. 4. 2022

Černilovský kostel sv. Štěpána má zrekonstruované varhany

Hradec Králové, 4. dubna 2022 – Celkovou rekonstrukci varhan v kostele Nalezení sv. Štěpána v Černilově včetně konzervace nástroje a zpevnění stropu nad píšťalištěm podpořila Nadace ČEZ částkou 100 tisíc korun.

Původní dvoumanuálové varhany značky Rieger jsou z roku 1937 a nacházejí se na zadní stěně nad vchodem, kde je do věže zapuštěn kůr. Varhany však již potřebovaly generální opravu. Díky příspěvku 100 tisíc korun od Nadace ČEZ byla uskutečněna jejich rekonstrukce.

Postupně v několika krocích byly varhany demontovány a vyčištěny, vyrobeny nové zvedací míšky, opraveny píšťaly, dřevěné části byly znovu konzervovány, byl opraven měch i zvukovody, varhany byly znovu zkompletovány a naladěny. Došlo i k opravě stropu nad píšťalištěm, který byl již ve špatném stavu. Odbornou realizaci projektu zajistila varhanářská firma.

„Díky nadačnímu příspěvku jsme mohli zrekonstruovat varhany a opravit strop nad nimi. Nyní již varhany znějí plnými tóny a těší svým krásným zvukem návštěvníky kostela,“ pochvaluje si Stanislav Jílek, děkan černilovské farnosti.

Zrekonstruované varhany tak znovu zní kostelem při bohoslužbách, křtech a pohřbech. Na svůj velký den varhany i milovníci varhanní hudby však čekají. Až prochladlé stěny kostela ohřeje přicházející léto, bude poslech opraveného nástroje jistě příjemnější.

Kostel Nalezení svatého Štěpána v Černilově byl postaven v letech 1752 až 1756. Kostel tvoří spolu s farou charakteristickou dominantu obce. Interiér kostela je bohatý. V presbytáři je umístěn hlavní oltář se sochami sv. Štěpána, sv. Petra a sv. Pavla, zdobená kazatelna, pískovcová křtitelnice z roku 1895 a nový oltář. Hlavní loď kostela má na levé čelní straně oltář se sochou Pána Ježíše, na pravé straně je oltář se svatostánkem a sochou Panny Marie. V lodi kostela jsou ve výšce oken na stěnu malované obrazy biblických výjevů, obrazy Křížové cesty a další sochy.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

Kontakt:

Skupina ČEZ                                                       Kostel nalezení sv. Štěpána

Šárka Lapáčková Beránková                          Mgr. Ing. Stanislav Jílek

Tel: +420 602 415 282                                     Tel: +420 731 604 603

sarka.berankova@cez.cz                               rk.farnost@cernilov.cz