8. 8. 2019

V Temelíně nastartovali reaktor druhého bloku

Dnes v 13:14 hodin nastartoval provozní personál reaktor druhého bloku. Následně fyzici provedou fyzikální a energetické testy. Výrobu elektřiny plánuje ČEZ z druhého temelínského bloku obnovit ještě během první poloviny srpna. Na připojení druhého temelínského bloku bude navazovat odstávka prvního dukovanského bloku. Ta začne v pátek 16. srpna.

Reaktor operátoři nastartovali v 13:14 hodin. Spouštění reaktoru je velmi pozvolné. Vše se děje pomocí snižování koncentrace kyseliny borité v reaktoru. Při dosažení určité úrovně dochází k štěpné reakci. Aktuálně je výkon reaktoru pod jedním procentem a fyzici připravují první část testů. Jimi ověřují například správnost zavezení paliva nebo účinnost regulačních tyčí. Ty potrvají přibližně den a poté budou operátoři výkon reaktoru pozvolna zvedat a budou následovat další testy. Velmi pečlivě budou odborníci sledovat turbogenerátor, na kterém byl velký rozsah prací. Nelze tedy vyloučit, že ještě před připojením bloku, dojde k jeho vyvažování, které může mít vliv na termín připojení bloku.

Z důvodu plánované výměny paliva a provedení kontrol je druhý temelínský blok odstaven od 21. června. Obnovit výrobu elektřiny plánují energetici ještě během první poloviny srpna.

Na prvním bloku už odstávka pro výměnu paliva proběhla během března a dubna. (Více informací)  Aktuálně je první blok jihočeské jaderné elektrárny v provozu na plném výkonu.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 8,6 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.