28. 3. 2023

V Záhoří svítí bezpečně a levně díky Nadaci ČEZ

Hradec Králové, březen 2023 – Levná a k přírodě šetrná světla již osvětlují horskou obec Orlické Záhoří. Moderní ekologické osvětlení podpořila Nadace ČEZ v grantovém programu Podpora regionů částkou 200 tisíc korun.

Původní osvětlení obce bylo neekonomické, neekologické a světla vytvářela velký světelný smog. Dalším negativem byla i velká spotřeba elektrické energie. Díky Nadaci ČEZ, která projekt výměny svítidel podpořila částkou 200 tisíc korun, se podařilo zmodernizovat osvětlení v celé obci. Místní obyvatelé i turisté a návštěvníci si po setmění užívají mnohem příjemnější osvětlení s nulovým světelným smogem.  Chodci i řidiči si v centru obce Orlické Záhoří, od hraničního přechodu až po Ski arénu v Jadrné pochvalují bezpečné a přirozené osvětlení podél hlavní silnice. 

V rámci projektu bylo pořízeno 40 ks nových svítidel s výstrojí sloupů, které mají nulovou smogovou svítivost, co nejmenší spotřebu energie a zároveň byla zachována svítivost ve srovnání s původními nevyhovujícími svítidly. Realizací projektu došlo k inovaci a modernizaci veřejného osvětlení v obci Orlické Záhoří.

„Podařilo se nám vyměnit osvětlení podél hlavního tahu v celé obci. Nejenže svítíme mnohem ekologičtěji, máme výrazně nižší náklady na provoz a energie, ale osvětlení působí přirozeným dojmem, je kvalitní a zvyšuje bezpečnost pro dospělé chodce, děti i řidiče. Díky Nadaci ČEZ, které děkujeme za příspěvek, se nám povedlo eliminovat jeden z největších zdrojů světelného znečištění v Orlických horách,“ pochvaluje si Vojtěch Špinler, starosta obce.

Projekt přispěl především k čistotě ovzduší od světelného smogu a menší spotřebě energie. Bezpečněji se po obci pohybují nejen místní a chalupáři, ale hlavně děti, které v zimních měsících chodí do školních zařízení ráno i večer za tmy.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

 Kontakt:

 Skupina ČEZ                                             Obec Orlické Záhoří

Šárka Lapáčková Beránková                    Vojtěch Špinler

Tel: +420 602 415 282                              Tel: +420 602 276 862

sarka.berankova@cez.cz                         spinler.v@seznam.cz