1. 5. 2024

V zámeckém parku psychiatrické nemocnice nahradili uhynulé stromy novými, a to díky finanční podpoře Nadace ČEZ

Horní Beřkovice – Do jarní výsadby nové zeleně se pustili v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. Na šest vzrostlých javorů klenů, jednu lípu velkolistou a 630 keřů meruzalky alpské přispěla nemocnici Nadace ČEZ v rámci grantu Stromy finanční částkou 86 450 korun. Stejně jako u předchozích výsadeb, rovněž podpořených Nadací ČEZ, i tentokráte návrh pěstebních opatření a výsadby v zámeckém parku připravila arboristka a projektantka Markéta Svobodová. Park slouží nejen k relaxaci pacientů, ale je i volně přístupný veřejnosti.

Není to přitom vůbec jednoduché. Psychiatrická nemocnice je obklopena rozsáhlým a stále pečlivě udržovaným anglickým parkem z 19. století, který vznikl z původní zahrady ve francouzském stylu z první poloviny 18. století. Je tu kolem dva a půl tisíce rozličných dřevin. Spousta stromů je kontinuálně propojeno s historií zámku, takže i ony jsou historické. V prvé řadě je tedy zapotřebí zajistit jejich co nejdelší životaschopnost. Také proto, že v nich přežívá spousta chráněných druhů hmyzu a ptáků. Teprve, až když je vše na hraně a nelze už stromy zachránit, je lze odstranit a místo nich vysadit nové, pokud možno opět původní druhy. Což ovšem už někdy bývá problém, a nejen zde. Postupná změna klimatu vyžaduje i jiné druhy, než původní, zvyklé spíše na vlhkost a ne na horko a suché prostředí,“ říká arboristka Markéta Svobodová.

Její slova následně potvrdil Miloslav Malík, podnikový ekolog Psychiatrické nemocnice Horní  Beřkovice: „Zámek je veden jako národní kulturní památka, řídíme se proto i v případě parku jak pokyny orgánů Ochrany přírody a krajiny, tak i Národního památkového ústavu, takže nejde vykácet a poté naopak vysázet, co se nám kde zlíbí. Vždy vycházíme z odborného posudku, který se týká inventarizace stromů v areálu nemocnice, a návrhu pěstebních opatření a také návrhů nových výsadeb. Vše určují na slovo vzatí odborníci. Tentokráte šesti javory a jednou lípou nahrazujeme již uhynulé stromy. Zároveň jsme se rozhodli pro rekultivaci dlouhého záhonu podél vnitřní strany plotu, který osazujeme 630 keři meruzalky. Tím vznikne zelená bariéra proti prachu tvořící předěl mezi silnicí a zámeckým parkem.“

Grant Stromy Nadace ČEZ funguje už od roku 2011 a za tu dobu podpořil výsadbu více než 127 000 stromů a dalších dřevin za částku přesahující 84 milionů korun. Obě čísla pochopitelně narůstají a mění se v čase, kdy průběžně probíhají výsadby stromů již schválených projektů. Zájem o grant Stromy je stále velký – samosprávy, ale třeba i obecně prospěšné spolky a další neziskové organizace, jako jsou například hasiči, mohou na výsadbu zeleně získat až 150 000 korun.

Jen vloni proběhla nová výsadba zeleně, ať v rámci jarního či podzimního sázení v Ústeckém kraji  na pozemcích Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice, pokračovalo i ozelenění Františkova vrchu u Huntířova děčínským spolkem Spektrum nebo druhá etapa výsadba lipového háje v Pětipsech. Nová zeleň začala zakořeňovat také v lokalitách měst a obcí Kadaň, Chřibská, Blažim, Dolní Podluží, Velký Šenov, Čeradice, Koštice, Vědomice, Staré Křečany, Boleboř, Radouň u Štětí, Lenešice, Košťany a Jiřetín pod Jedlovou, vše za bezmála 2,6 milionu korun.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz.