13. 9. 2018

Výpadek 2018 - ČEZ Distribuce ověřila svou připravenost na řešení mimořádných situací také v Ústeckém kraji

ČEZ Distribuce ze Skupiny ČEZ se aktivně podílela na cvičení Výpadek 2018, které pořádaly orgány krizového řízení Ústeckého kraje. Cvičení simulovalo dlouhodobý výpadek elektrické energie v okrese Most. Po cvičeních Výpadek 2018 (pořádal Karlovarský kraj) a Blackout 2018 (pořádal Středočeský kraj) se tak jedná již o třetí cvičení, které má prověřit připravenost a spolupráci energetiků z ČEZ Distribuce, ale i veřejné správy a složek integrovaného záchranného systému na nenadálé situace.

lLokální vichřice, která se přehnala přes oblast severozápadních Čech, postupně vyřadila některá přenosová a distribuční vedení elektrizační soustavy. Bez elektřiny je celé území okresu Most. Ostatní okresy Ústeckého kraje a zbytek ČR jsou nadále zásobovány elektrickou energií. Společnost ČEPS oznamuje předcházení stavu nouze s platností do odvolání. Pro oblast Ústeckého kraje je po zjištění rozsahu a dopadu poruch je vyhlášen stav nouze společností ČEZ Distribuce a následně je vyhlášen stav nebezpečí hejtmanem kraje. Tolik úvodní scénář čtyřdenního cvičení Výpadek 2018, které proběhlo od 11. – 13. 9. 2018.

ČEZ Distribuce se podílela na návrhu scénáře i na řešení této cvičné poruchové události. Cvičení probíhalo prostřednictvím Portálu krizového řízení Ústeckého kraje.

V rámci cvičení Výpadek 2018 jsme si mohli vyzkoušet možný postup obnovy dodávky elektřiny do okresu Most. Dobrou zprávou pro všechny je, že takto cvičně se nám podařilo dodávku postupně obnovit během čtyř dnů. Zároveň jsme měli možnost ověřit funkčnost nově nastaveného systému krizového řízení v případech mimořádných stavů. V porovnání s minulostí, nově nastavený systém krizového řízení umožňuje lépe a efektivněji reagovat na vnější podmínky mimořádných situací a s ohledem na své okolí,“ vysvětluje člen představenstva a ředitel úseku Řízení sítí Radim Černý.

Energetici si tak mohli vyzkoušet například aplikaci nově nastavených podmínek krizového řízení pro zajištění likvidace různých druhů poruchových událostí, včetně řešení postupů, při simulaci výpadku komunikační infrastruktury mobilních operátorů. Týmově řešili např. poruchy způsobené pády vodičů a stožárů velmi vysokého napětí, vazbu a komunikaci na provozovatele přenosové soustavy, společnost ČEPS. Byly ověřeny scénáře pro řešení kombinace různých poruchových stavů, a to včetně vazby na zajištění spolupráce se smluvními externími zhotoviteli. V rámci cvičení nebyla vynechána ani simulace, při které bylo nutné přistoupit i k nácviku omezování velkých průmyslových odběratelů.

„Jako neodmyslitelná a stěžejní část zvládání mimořádných stavů se opět ukázala včasná a efektivní komunikace účastníků a týmová spolupráce uvnitř i vně společnosti. V kombinaci s dobře připravenou a ověřenou metodologií tříúrovňového krizového řízení, poskytuje recept na řešení podobných situací,“dodává Radim Černý.

Zatím poslední rozsáhlá přírodní katastrofa s ničivými důsledky pro distribuční síť se prohnala Českou republikou loni v říjnu, šlo o orkán Herwart. ČEZ Distribuce tehdy kvůli množství poruch vyhlásila kalamitní stav v osmi krajích. Bez proudu se ocitlo celorepublikově na 630 tisíc odběrných míst, na Call centrum volalo v jeden okamžik až 80 tisíc lidí a jen v průběhu prvního dne orkánu se snažilo dovolat více než 1 milión lidí.

ČEZ Distribuce nedávno spustila nový Krizový informační systém pro města a obce (KISMO). Ten energetikům umožňuje v jeden okamžik vybrané kraje, obce s rozšířenou působností či konkrétní municipality a jejich registrované zástupce varovat či informovat o zvýšené poruchovosti, nebo kalamitním stavu a po zjištění příčiny poruchy také o předpokládaném času obnovení dodávek elektřiny. Dále společnost vydala také novou příručku „Řešení při mimořádných událostech v distribuční soustavě“. Ta má rovněž sloužit především starostům i členům krizových štábů.