4. 8. 2021

Základní a mateřská škola v Záhoří má nový bezbariérový vstup

Hradec Králové, 4. srpna 2021 – Přístup do školy a na školní zahradu pro handicapované nebyl ve škole v Orlickém Záhoří vůbec jednoduchý. Ale vše se změnilo. Škola má díky příspěvku od Nadace ČEZ bezbariérový přístup do školy i na školní zahradu. Nadace ČEZ podpořila projekt částkou 245 tisíc korun.

Původně měla škola v Záhoří pouze jediný přístup z chodníku a po schodišti. Zřizovatel školy obec Orlické Záhoří si dala za cíl školu zpřístupnit i pro děti a občany, kteří se pohybují na vozících, či mají problém a potřebují bezbariérový přístup. Došlo ke stavebním úpravám vedoucím k bezbariérovému vstupu do budovy, v současné době se již osoby se sníženou schopností pohybu a orientace mohou bez problémů dostat do školy i na zahradu. 

„Jsme nejmenší škola v Královéhradeckém kraji a jsme rádi, že díky příspěvku Nadace ČEZ máme zajištěný přístup do budovy školy a školní zahrady pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a splnili jsme požadavek na bezbariérovost veřejných budov,“ pochvaluje si Vojtěch Špinler, starosta obce.

„Projekt je přínosem především pro handicapované, ale i pro rodiče, učitele, spolužáky, nebo kamarády, prostě pro všechny, kteří navštěvují budovu školy za účelem výuky, činnosti v kroužcích, sportu, nebo i na stravování,“ doplňuje Vojtěch Špinler.

Základní a Mateřská škola Orlické Záhoří je školou rodinného typu. Mateřskou školu tvoří jedna třída. Její prostředí vybízí k rodinnému způsobu výchovy a maximálnímu individuálnímu přístupu. Základní škola je školou malotřídní s 1. - 5. ročníkem. Vzhledem k počtu žáků si může dovolit individuální přístup a lépe tak s žáky pracovat podle jejich individuálních potřeb. Základní a mateřská škola jsou v těsném kontaktu, spolupracují a podílejí se na celé řadě akcí, což pomáhá klidnému přestupu dětí z mateřské školy do školy základní. 

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

 

Skupina ČEZ                                           Obec Orlické Záhoří

Šárka Lapáčková Beránková                    Vojtěch Špinler, starosta 

Tel: 602 415 282                                       Tel: +420 494 593 143 

sarka.berankova@cez.cz                          obec.orlicke.zahori@worldonline.cz