Tiskové zprávy str. 1616

Ostatní

ČEZ a E.ON se dohodly

Společnosti ČEZ a E.ON se dohodly na vzájemné výměně minorit v českých regionálních energetických společnostech. Podle této dohody převede ČEZ společnosti E.ON podíly v Jihomoravské energetice ? JME (35,21 %) a Jihočeské energetice ? JČE (34,01 %) a E.ON převede na ČEZ podíly v Západočeské energetice ? ZČE (34,4 %) a Východočeské energetice (41,7 %).

6. 6. 2003

Ostatní

Nová ocenění ČEPS, ZČE a STE potvrdila původní ocenění

Nové ocenění provozovatele přenosové soustavy ČEPS je vyšší než původní, tzn. že stát zaplatí ČEZ za podíly v ČEPS více než byl původní návrh. Přecenění prosadil do smluvních podmínek OSINEK, protože se domníval, že původní cena byla nadhodnocena.

30. 5. 2003

Ostatní

Hlavní výsledky mimořádné valné hromady společnosti ZČE, a. s.

Na dnešní mimořádné valné hromadě regionální energetické společnosti Západočeské energetiky, a. s., došlo k obměně složení dozorčí rady firmy tak, aby její nové složení podporovalo projekt integrace REAS.

12. 5. 2003

Ostatní

Hlavní výsledky mimořádné valné hromady společnosti VČE, a. s.

Na dnešní mimořádné valné hromadě regionální energetické společnosti Východočeská energetika, a.s., došlo k obměně složení dozorčí rady firmy tak, aby její nové složení podporovalo projekt integrace REAS.

7. 5. 2003