Tiskové zprávy str. 1627

Ekonomické a finanční zprávy

Zisk ČEZu vloni vzrostl o 10 procent a dosáhl výše 6,3 mld.Kč

Společnost ČEZ dosáhla v roce 2001 čistého zisku 6,3 mld. Kč, což je oproti předchozímu roku nárůst o 0,6 mld. Kč, tedy o 10 procent. Nárůstu zisku se přes pokles tržeb za elektřinu podařilo dosáhnout díky snížení nákladů, které poklesly o 2 mld. Kč.

28. 2. 2002

Ostatní

ČEZ pokračuje v revolvingovém úvěru

Elektrárenská společnost ČEZ včera slavnostním podpisem obnovila revolvingový úvěr, který byl původně uzavřen v říjnu 1996 v tehdejší výši 200 mil. USD na 5 let. Úvěr byl prodloužen na dalších pět let a objem byl snížen na 70 mil. USD, protože ČEZ má již za sebou období rozsáhlých investic do modernizace a odsíření uhelných elektráren, jakož i investice do jaderné energetiky.

31. 1. 2002

Ostatní

ČEZ vloni investoval více než miliardu korun do ekologie

Elektrárenská společnost ČEZ, a. s., vloni investovala podle předběžných výsledků více než miliardu korun do programů souvisejících s ochranou životního prostředí. Tyto investice se týkaly především nakládání s odpady v uhelných elektrárnách (suché odběry popílku, rekultivace skládek a odkališť), úprav vodního hospodářství elektráren nebo další optimalizace provozů. ČEZ pokročil i v projektu spalování biomasy a alternativních paliv.

17. 1. 2002

Elektrárny

Aleš Tomec novým ředitelem vodních elektráren

Představenstvo ČEZ na svém pondělním zasedání souhlasilo s jmenováním pana Aleše Tomce do funkce ředitele organizační jednotky ČEZ, a. s., Vodní elektrárny. Tato funkce byla panu Tomcovi nabídnuta v okamžiku jeho odchodu z pozice předsedy představenstva a generálního ředitele ČEPS, a. s. Aleš Tomec se své nové funkce ujal s účinností od 15. ledna 2002.

16. 1. 2002