Tiskové zprávy

Ostatní

Temelín znovu ověří těsnost ochranné obálky

Po zavezení paliva do reaktoru prvního bloku, které bylo úspěšně ukončeno 14. července 2000, kompletaci reaktoru a jeho zapečetění inspektorem MAAE se sídlem ve Vídni ve středu 26. července, pokračuje příprava bloku na spuštění reaktoru další důležitou zkouškou. Je jí dnes zahájená ověřovací zkouška těsnosti ochranné obálky neboli kontejnmentu, který je základním bezpečnostním prvkem a čtvrtou bariérou ležící mezi jaderným palivem a životním prostředím v okolí elektrárny. Ochranná obálka zároveň chrání nejdůležitější části jaderné elektrárny před vnějšími vlivy.

28. 7. 2000

Ostatní

TEMELÍN Je již dlouho pod mezinárodním dohledem

Opakovaný požadavek rakouské strany na prověrku jaderné bezpečnosti Temelína na mezinárodní úrovni, je dobývání se do otevřených dveří. V Temelíně je naplňován od jara roku 1990, pro Dukovany dokonce od září 1989. Od roku 1990 se na Temelíně vystřídalo dvanáct rozsáhlých misí Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) se sídlem ve Vídni a celá řada dalších mezinárodních analytických skupin...

18. 7. 2000

Ostatní

Temelín zahájil zavážení paliva do reaktoru

Ve středu 5. července 2000 v 15.45 hodin vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost akciové společnosti ČEZ povolení k zavezení paliva do reaktoru prvního bloku. "V rámci povolovacího procesu k zavezení paliva do reaktoru prvního bloku temelínské elektrárny postupoval náš úřad přesně podle toho co nám Atomový zákon a navazující předpisy umožňují a ukládají. V tuto chvílí na Temelíně není nic, co by bránilo pokračování v jeho spouštění," komentovala rozhodnutí SÚJB jeho předsedkyně ing. Dana Drábová.

6. 7. 2000

Ostatní

Akcionáři ČEZ rozhodli o novém složení dozorčí rady

Akcionáři ČEZ rozhodli o novém složení dozorčí rady. Dnešní, v pořadí již osmá řádná valná hromada elektrárenské společnosti ČEZ, schválila mimo jiné i úpravu stanov, která mění způsob řízení společnosti na tzv. "německý model". Valná hromada, podle nové úpravy, volí pouze osm členů dozorčí rady (další čtyři členové jsou voleni zaměstnanci společnosti). Dozorčí rada pak jmenuje a odvolává pět členů představenstva.

4. 7. 2000