Tiskové zprávy str. 1523

Ekonomické a finanční zprávy

Stanovisko vedení ČEZ, a. s., na otevřený dopis zástupců odborů ČEZ ze dne 10. 2. 2003

Snižování počtu zaměstnanců je jedním z řady racionalizačních kroků, které ČEZ, a. s., musí podstoupit. Redukce počtu pracovníků byla zahájena v roce 2000 na hlavní správě společnosti a následně v roce 2001 proběhly v úseku klasických elektráren (od počátku roku 2000 tak poklesl počet zaměstnanců o 2000 na současných 7 200).

12. 2. 2003

Ostatní

Pokuta ÚOHS vůči ČEZ

Obdrželi jsme rozhodnutí ÚOHS, kterým nám, za údajné uzavření zakázaných dohod s odběrateli, uložil pokutu 7,5 mil. Kč a zakázal plnění těchto dohod. Šlo o dohody, které má ČEZ v některých exportních smlouvách, zajišťující, že elektřina nakoupená na vývoz bude skutečně vyvezena.

30. 1. 2003

Ostatní

ČEZ zvítězil ve výběrovém řízení OKD na dodavatele elektřiny

Energetická společnost ČEZ a těžební firma OKD uzavřeli smlouvu o dodávce elektrické energie v příštím roce. OKD se tak stala největším konečným zákazníkem firmy ČEZ, který bude odebírat Duhovou energii, pokud do této skupiny nepočítáme distribuční společnosti. Kontrakt je ve výši téměř 1 TWh.

19. 12. 2002

Ekonomické a finanční zprávy

ČEZ obdržel souhlasné stanovisko ÚOHS k propojení ČEZ a distributorů

Energetická společnost ČEZ dnes obdržela souhlasné stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke spojení ČEZ a distribučních společností, které schválila vláda ČR. Souhlasné stanovisko bylo vydáno s podmínkami. S textem rozhodnutí nebyl ČEZ předem seznámen.

11. 12. 2002