Výstavba nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany

Přehledné shrnutí základních informací o projektu výstavby nových bloků v sousedství běžící Jaderné elektrárny Dukovany v Kraji Vysočina.

Zdůvodnění projektu, předpokládané technické řešení, vliv na životní prostředí.

Projekt realizuje společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. ze Skupiny ČEZ.