Licenční proces

V současné době probíhají průzkumy lokality NJZ EDU týkající se geologických, seismických, tektonických, geotechnických, meteorologických, hydrogeologických a hydrologických podmínek. Tyto průzkumy jsou prováděny v souvislosti s přípravou dokumentace pro žádost o povolení k umístění NJZ EDU v lokalitě Dukovany s cílem zajištění dostatečných průkazů o naplnění požadavků zákona č. 263/2016 Sb., Atomový zákon, a vyhlášky SÚJB č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného zařízení.

Příprava podkladů pro žádost o povolení k umístění NJZ EDU probíhá s využitím zkušeností z licenčního procesu povolení k umístění NJZ ETE.