Výstavba nového jaderného zdroje v lokalitě Temelín

Přehledné shrnutí základních informací o projektu výstavby nových bloků v sousedství běžící Jaderné elektrárny Temelín v jižních Čechách.

Zdůvodnění projektu, předpokládané technické řešení, vliv na životní prostředí.

Projekt realizuje společnost Elektrárna Temelín II, a. s. ze Skupiny ČEZ.