Informace o společnostech EDU II a ETE II

V návaznosti na závěry a doporučení Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky založil ČEZ, a. s. dvě nové dceřiné společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. a Elektrárna Temelín II, a. s., které byly zapsány do obchodního rejstříku dne 23. 12. 2015.

Na počátku roku 2016 proběhla identifikace a oceňování majetku a všech relevantních aktiv ČEZ, a. s. souvisejících s přípravou výstavby nových bloků. Vznikl detailní soupis a inventarizace včetně znaleckého posudku se stanovením hodnoty, jako podklad pro další rozhodnutí ČEZ, a. s. O vyčlenění majetku, části obchodního závodu, do nově vzniklých dceřiných firem rozhodla valná hromada ČEZ, a. s. dne 2. 6. 2016, s účinností od 1. 10. 2016. Tím byl proveden nepeněžitý vklad majetku do obou společností. Mimo to je pravidelně prováděno navyšování peněžních prostředků obou společností formou zvyšování vlastního jmění firmy nebo formou příplatku k vlastnímu kapitálu.

Všechny akcie společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. a společnosti Elektrárna Temelín II, a. s. jsou na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč. Jediným akcionářem obou společností je společnost ČEZ, a. s., Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 452 74 649.

S ohledem na fakt, že při současné přípravě obou projektů NJZ lze využít velkých synergií, jsou obě společnosti jako samostatné subjekty, s minimálním personálním obsazením, masivně podporované mateřskou společností a sesterskými společnostmi v rámci skupiny ČEZ na bázi tzv. Service Level Agreement smluv. Technická podpora přímo související s rozvojem obou projektů je zajišťována poolem specialistů, který zůstal ve společnosti ČEZ, a. s., čímž je zajištěn jednotný přístup k přípravě obou projektů včetně přenosu a sdílení know-how. Obě společnosti jsou plně integrovanými dceřinými společnostmi Skupiny ČEZ a jsou součástí koncernu ČEZ, což rovněž umožňuje koordinaci jejich činnosti v souladu s platnou legislativou.

Ve společnosti Elektrárna Temelín II a. s., a společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., je od počátku nastaven tzv. dualistický systém řízení, který je klasicky tvořen představenstvem a dozorčí radou, které mají mezi sebe rozděleny klíčové funkce, definované ve Statutu. Vrcholným orgánem je valná hromada, v tomto případě momentálně jediný akcionář společnost ČEZ, a. s., která vlastní 100 % akcií obou společností a která má výsadní postavení vlastníka.

Společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., a Elektrárna Temelín II a. s., jsou jako řízené osoby součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. ze Skupiny ČEZ řídí projekt výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany (EDUII)

 

Společnost Elektrárna Temelín II, a. s. ze Skupiny ČEZ řídí projekt výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Temelín (ETEII)