Informace o společnostech EDU II a ETE II

V návaznosti na závěry a doporučení Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky založil ČEZ, a. s. dvě nové dceřiné společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. a Elektrárna Temelín II, a. s., které byly zapsány do obchodního rejstříku dne 23. 12. 2015.

Na počátku roku 2016 proběhla identifikace a oceňování majetku a všech relevantních aktiv ČEZ, a. s. souvisejících s přípravou výstavby nových bloků. Vznikl detailní soupis a inventarizace včetně znaleckého posudku se stanovením hodnoty, jako podklad pro další rozhodnutí ČEZ, a. s. O vyčlenění majetku, části obchodního závodu, do nově vzniklých dceřiných firem rozhodla valná hromada ČEZ, a. s. dne 2. 6. 2016, s účinností od 1. 10. 2016. Tím byl proveden nepeněžitý vklad majetku do obou společností. Mimo to bylo na konci roku provedeno navýšení finančních prostředků pro pokrytí investičních a provozních nákladů obou společností do konce roku 2017.

Základní kapitál společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. činil k 1. 1. 2018 celkem 969 000 000 Kč a základní kapitál společnosti Elektrárna Temelín II, a. s. činil k 1. 1. 2018 celkem 1 822 000 000 Kč. Základní kapitál společnosti EDUII tvořilo 969 kusů kmenových akcií a u společnosti ETEII to bylo 1 822 kusů kmenových akcií. Všechny akcie jsou na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč. Jediným akcionářem obou společností je společnost ČEZ, a. s., Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 452 74 649.

Předmětem podnikání obou společností je v současnosti podle Obchodního rejstříku pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Předmět podnikání bude v Obchodním rejstříku průběžně upřesňován podle aktuálního stavu projektu.

S ohledem na fakt, že při současné přípravě obou projektů NJZ lze využít velkých synergií, jsou obě společnosti jako samostatné subjekty, s minimálním personálním obsazením, masivně podporované mateřskou společností a sesterskými společnostmi v rámci skupiny ČEZ na bázi tzv. Service Level Agreement smluv. Technická podpora přímo související s rozvojem obou projektů je zajišťována poolem specialistů, který zůstal ve společnosti ČEZ, čímž je zajištěn jednotný přístup k přípravě obou projektů včetně přenosu a sdílení know-how. Obě společnosti jsou plně integrovanými dceřinými společnostmi skupiny ČEZ a jsou součástí koncernu ČEZ, což rovněž umožňuje koordinaci jejich činnosti v souladu s platnou legislativou.

Ve společnosti Elektrárna Temelín II a. s., a společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., je od počátku nastaven tzv. dualistický systém řízení, který je klasicky tvořen představenstvem a dozorčí radou, které mají mezi sebe rozděleny klíčové funkce, definované ve Statutu. Vrcholným orgánem je valná hromada, v tomto případě momentálně jediný akcionář společnost ČEZ, která vlastní 100 % akcií obou společností a která má výsadní postavení vlastníka. Dozorčí rada i Představenstvo je tříčlenné. Organizační struktura obou společností je totožná a odpovídá současnému stavu projektů. Ne všechny pozice jsou aktuálně obsazeny.

Společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., a Elektrárna Temelín II a. s., jsou jako řízené osoby součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. ze Skupiny ČEZ řídí projekt výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany (EDUII)

 

Společnost Elektrárna Temelín II, a. s. ze Skupiny ČEZ řídí projekt výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Temelín (ETEII)