Vodní elektrárna Lipno

 

Vodní elektrárna Lipno

Lipno I

Novinka: Virtuální prohlídka!

Vodní elektrárna Lipno I je součástí vltavské kaskády. Její nádrž s rozlohou téměř 50 km2 představuje svou plochou naše největší umělé jezero. Obsah nádrže 306 mil. m3 vody je využíván pro víceleté řízení odtoku. Regulací odtoku se zvětšují minimální průtoky, omezují povodňové špičky a zvyšuje se výroba v ostatních elektrárnách vltavské kaskády. Vodní plocha jezera v krásném prostředí Šumavy, dlouhá 44 km a v nejširším místě až čtrnáctikilometrová, je využívána pro letní rekreaci, plavbu po jezeře a efektivní rybní hospodářství.

Energetický význam elektrárny Lipno I představuje výroba levné, ekologicky čisté, špičkové elektrické energie a využití pro regulaci výkonu celostátní energetické soustavy. Její velmi rychlé najetí na plný výkon 120 MW do 150 vteřin a dálkové ovládání z centrálního dispečinku vodních elektráren ve Štěchovicích umožňuje ovlivňovat výkonovou bilanci elektrizační soustavy České republiky. Kolísání odtoku vyrovnává malá průtočná vodní elektrárna Lipno II o výkonu 1,5 MW, vybudovaná pod Lipnem I.

Vodní dílo Lipno vznikalo v letech 1953 - 58. K zadržení vody slouží kombinovaná zemní a gravitační hráz o výšce 26 m s potřebným hydrotechnickým vybavením.

Samotná vodní elektrárna se nachází v podzemní kaverně o rozměrech 65 x 22 m a výšce 37 m, vylámané v hloubce 160 m pod terénem v blízkosti hráze. Voda je přiváděna na turbíny dvěma tlačnými ocelovými šachtami, průměru 4,5 m a délky 160 m, přes kulové uzávěry a odváděna je 3,6 km dlouhým podzemním odpadním tunelem, širokým 8,4 m a vysokým 7,8 m. K dopravě technologického zařízení a personálu do podzemí slouží šikmý tunel se sklonem 45°, široký 6,8 m, vysoký 9,7 m a dlouhý 200 metrů.

PROJDĚTE SI LIPNO PROSTŘEDNICTVÍM VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY!

virtuální prohlídka VE Lipno

 

 

 

 

 

 

 

 

V podzemní elektrárně, uvedené do provozu v roce 1959, jsou umístěna dvě plně automatizovaná soustrojí s Francisovými turbínami a potřebná elektrická zařízení. Elektrická energie z generátorů se vyvádí tunelem pomocí kabelů do nadzemních transformátorů a rozvodny. V nadzemním areálu je též umístěna rozvodna 22 kV, která zásobuje rozsáhlé okolí elektrickou energií.

Výrobní jednotka -  Lipno I
Instalovaný výkon 2 x 60 MW
Rok uvedení do provozu 1959
Typ turbíny Francis

Lipno II

Průtočná vodní elektrárna Lipno II s jedním soustrojím o výkonu 1,5 MW je nedílnou součástí elektrárny Lipno I a slouží zejména k vyrovnávání odtoku z této špičkové vodní elektrárny. Je vybavena Kaplanovou turbínou se spádem 10 - 4 m.

K vyrovnání průtoku byla vybudována nádrž o obsahu 1,68 mil. m3 vody. Řeka byla přehrazena 11,5 m vysokou kombinovanou hrází. Přehrada je vybavena potřebným hydrotechnickým zařízením, které umožňuje řídit odtok i v případě, že soustrojí vodní elektrárny je v opravě. Vodní elektrárna Lipno II je plně automatizovaná, bezobslužná, dálkově ovládaná z dispečinku ve Štěchovicích a z elektrárny Lipno I. Mimo trvalou výrobu z vyrovnaného průtoku umožňuje Lipno II špičkový provoz elektrárně Lipno I, v čemž spočívá její hlavní energetický význam.

Výrobní jednotka - Lipno II
Instalovaný výkon 1 x 1,5 MW
Rok uvedení do provozu 1957
Typ turbíny Kaplan

 

Informační centrum Lipno

Chcete vidět elektrárnu zblízka? Navštivte naše Informační centrum.

Informační panely, model, videoprojekce, tištěné materiály, pohled do provozu
Vzhledem k umístění centra v půdním prostoru dvou z provozních objektů vodní elektrárny Lipno I (jde o objety pomocných provozů a část objektu rozvodny 22 kV přímo pod hrází lipenské přehrady) jsou informace zaměřeny především na historii a současnost této naší vodní elektrárny. Na své si však přijdou i zájemci o informace týkající se celé naší energetické společnosti i energetické Skupiny ČEZ.

Expozice má několik tématicky specifikovaných částí: Povltaví (připravilo Povodí Vltavy), výstavba vodních elektráren Lipno I a Lipno II, jejich současný provoz, životní prostředí v malebném koutě naší republiky v lokalitě elektrárny (Českokrumlovsko, Vyšebrodsko, okolí Lipenské vodní zdrže a Lipensko) a stručné představení nejvýznamnějších obcí v daném regionu (Vyšší Brod, Lipno nad Vltavou, Frymburk a Horní Planá). Informace jsou návštěvníkům prezentovány přehlednou formou na 22 výtvarně vkusně upravených panelech, dále prostřednictvím tištěných informačních materiálů a videoprojekce systému DVD (ta je věnována převážně historii a současnosti vodní elektrárny Lipno, k dispozici jsou i další zajímavé filmy s energetickou tématikou). Ve vstupním prostoru střediska s průhledem do tzv. strojovny šikmého nákladního výtahu elektrárny jsou navíc umístěny panely prezentující umístění našich organizačních jednotek na území ČR a aktuální informace o vzniku a postavení posílené energetické Skupině ČEZ.

Dominantou expozice je názorný model elektrárny dokumentující její vzhled z roku 1959, tj. z doby bezprostředně po zahájení provozu. Tento model, který postavili před pětadvaceti lety učňové z ČKD Blansko, ležel dlouhé roky v depozitáři českokrumlovského muzea. Po rekonstrukci se stal coby stálá zápůjčka muzea součástí expozice.

Duchovním otcem informačního centra je Bedřich Kučera, vedoucí provozu vodní elektrárny Lipno. "Myšlenka zřídit na Lipně informační středisko vznikla v roce 1995. Autorem projektu informačního centra je Ing. arch. Turek, realizace byla svěřena na základě výběrového řízení pražské firmě M Plus. Jde o firmu, která již v naší společnosti úspěšně realizovala několik informačních center. Myslím, že se jim povedlo i to naše. Na stavbě se podílela i řada dalších dodavatelů střediska z roku 1998," říká Bedřich Kučera.

Základní informace o Elektrárnách Lipno

  • Elektrárna Lipno I je součástí vltavské kaskády. Její nádrž o rozloze téměž 50 kilometrů čtverečních představuje svou plochou naše největší umělé jezero. Objem 306 mil. metrů krychlových je využíván pro víceleté řízení odtoku. Regulací odtoku se zvětšují minimální průtoky, omezují povodňové špičky a zvyšuje se výroba v ostatních vodních elektrárnách vltavské kaskády.
  • Energetický význam vodní elektrárny spočívá ve výrobě levné, ekologiky čisté špičkové elektrické energie s možností regulace v plném výkonovém rozsahu. Najetí obou strojů na plný výkon do tří minut umožňuje rychlou reakci na potřeby v energetické soustavě. Najíždění, odstavování a regulace výkonu je řízeno z dispečinku vodních elektráren ve Štěchovicích. Kolísání odtoku pod elektrárnou vyrovnává malá průtočná elektrárna Lipno II o výkonu 1,5 MW.
  • Vodní dílo Lipno I bylo vybudováno v letech 1953-1959.
  • Vlastní akumulační špičková elektrárna je vybavena dvěma plně automatizovanými soustrojími s Francisovými turbínami. Maximální výkon jednoho soustrojí je 60 MW při otáčkách 375 ot./min.Je provozována jako bezobslužná pouze s dohledem jednoho pracovníka na směně.
  • Technologie elektrárny je umístěna v podzemní kaverně dlouhé 65, široké 22 a vysoké 37 metrů, která je vylámána v hloubce 160 m pod terénem v blízkosti hráze.
  • Elektrická energie z generátorů o napětí 15 kV je vyvedena kabely před transformátory 15/110 kV do venkovní rozvodny 110 kV. Z ní vedou 4 linky do rozvodny Dasný u Českých Budějovic. Součástí rozvodny 110 kV jsou dva transformátory 110/22 kV, které prostřednictvím rozvodny 22 kV zásobují elektrickou energií celé Lipensko.

Fotogalerie

Fotografie