Vodní elektrárna Slapy

Vodní elektrárna Slapy byla první velkou stavbou vltavské kaskády po II. světové válce. Jezero o obsahu 270. mil. m3 je vytvořeno betonovou gravitační hrází o výšce 65 m. Přehradní jezero o ploše 14 km2 a délce 44 km dosahuje k vývaru elektrárny Kamýk. Velká akumulační nádrž má nejen energetický význam, ale umožňuje i dlouhodobou regulaci vodního režimu ve Vltavě. Je též oblíbeným letním rekreačním územím pro obyvatele hlavního města Prahy.

Plně automatizovaná elektrárna vyrábí špičkovou elektrickou energii a podílí se na řízení výkonové bilance celostátní energetické soustavy. Na plný výkon je schopna najet za 136 vteřin. Z centrálního dispečinku ve Štěchovicích se dle potřeby celostátní energetické soustavy dálkově reguluje výkon slapské elektrárny. Kolísání odtoku z elektrárny Slapy vyrovnává nádrž ve Štěchovicích spolu s nádrží ve Vraném.

Vodní dílo Slapy bylo postaveno v letech 1949 - 55. Přehrada je umístěna v úzké soutěsce na konci Svatojánských proudů a má originální konstrukční řešení. Pod čtyřmi přelivy 15 x 8 m s kapacitou 3 000 m3/s je přímo v tělese hráze umístěna strojovna elektrárny, veškeré pomocné provozy, administrativní místnosti, vnitřní rozvodna 110 kV, rozvodna 22 kV, potřebné transformátory a dvě základové výpustě.

The Slapy Hydroelectric Power StationVodní elektrárna, uvedená do provozu v letech 1955 - 56, má instalována 3 soustrojí s Kaplanovými turbínami pro spád 56 m. Voda je na turbíny přiváděna 3 ocelovými potrubími zabetonovanými v hrázi. Vtok je vybaven ocelovými rychlozávěry a provizorním hrazením. Elektrická energie z generátorů o napětí 10,5 kV je vyvedena přes transformátory do rozvodny 110 kV umístěné v hrázi. Odtud je energie vedena kabely v šikmé šachtě hráze až nad hladinu horní vody na portály. Obdobně je umístěna a napojena rozvodna 22 kV.

Objednávka prohlídky elektrárny: tel. 602 107 453 (objednávky ve všední den 8:00 - 15:00 hod)

NEPŘEHLÉDNĚTE: Kateřina Hrachovcová a Arnošt Goldflam si vzali na mušku elektrárny vltavské kaskády. Postupně nás provedou zákulisím výroby ekologické elektřiny na Orlíku, KamýkuSlapech.

Podívejte se na film "Spoutaná řeka", který můžete již brzy vidět také na našich Informačních centrech Orlík (Solenice), Hučák a Štěchovice!

Výrobní jednotka - Slapy
Instalovaný výkon 3 x 48 MW
Rok uvedení do provozu 1954 - 1955
Typ turbíny Kaplan

Fotogalerie

Fotografie