Vydra

Novinka: Virtuální prohlídka! Malá vodní elektrárna Vydra je situována poblíž soutoku řek Vydry a Křemelné mezi obcemi Rejštejn a Srní na Sušicku. Řeka Vydra má na svém horním toku velký spád a značnou část roku i dost vody. Stavba elektrárny byla zahájena v roce 1937, v roce 1939 byla zprovozněna jako průtočná a do úplného provozu byla uvedena teprve po dokončení akumulační nádrže v lednu 1942. Voda z historického Vchynicko-Tetovského kanálu je u Mechova odváděna podzemním přivaděčem do akumulační nádrže o objemu 67 000 m3 u bývalé osady Sedlo. Ve strojovně jsou dvě turbosoustrojí skládající se z Francisovy horizontální turbíny o výkonu 3,2 MW a třífázového generátoru.

Navštivte Infocentra malých vodních elektráren Vydra a Čeňkova Pila a stálá expozice "Šumavská energie"

PODÍVEJTE SE JAKO NAŽIVO DO MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY VYDRA A INFOCENTRA ŠUMAVSKÁ ENERGIE!

virtuální prohlídka MVE VydraV průběhu let 2005 a 2006 byla provedena modernizace obou turbin, instalovány dva nové čerpací agregáty regulace, převinuty generátory obou TG a instalován nový řídící systém elektrárny. Od ledna 2007 byl provoz vodní elektrárny změněn z průtočného na špičkový. Mimo energetické špičky dodává elektrárna elektřinu do sítě pouze tehdy, když to dostatečný přítok vody do akumulační nádrže Sedlo umožní.

The Vydra Hydroelectric Power Station

Přímo na elektrárně Vydra naleznete stálou expozici „Šumavská energie“ o historii i současnosti využívání šumavských vodních zdrojů.

 

 

Fotogalerie

Fotografie