Areva nesplnila požadavky veřejné zakázky na stavbu bloků Temelín 3 a 4, ČEZ musel tohoto uchazeče vyřadit

5. 10. 2012

ČEZ dnes oznámil společnosti Areva, že nenaplnila v nabídce zákonné požadavky na stavbu dvou bloků v lokalitě jaderné elektrárny Temelín. Společnost Areva nesplnila ani další definovaná vylučovací kritéria. Jelikož tendr probíhá podle zákona o zadávání veřejných zakázek, její nabídka musela být z dalšího řízení vyloučena.

ČEZ přesně a detailně specifikoval společnosti Areva důvody pro vyřazení její nabídky, jde o důvody jak obchodní tak i zákonné a jsou zásadního charakteru. Vzhledem k tomu, že uchazeč má právo podat námitky vůči tomuto rozhodnutí, mohou být konkrétní důvody veřejnosti sděleny až poté, co proběhnou veškeré možnosti případného odvolání, tak aby byla naplněna korektnost tendru.
U ostatních uchazečů zatím nebylo shledáno, že by v některých bodech nesplnili požadavky zadavatele.

Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ