Přejít na menu Volba jazyka

Dodavatelé a odběratelé

Skupina ČEZ provádí výběr svých dodavatelů formou nadlimitních veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Současně realizuje také podlimitní výběrová řízení.

Při výběru dodavatelů klade Skupina ČEZ důraz na kvalitu dodávaného materiálu nebo poskytované služby, pochopitelně i na cenu. Pro výběr dodavatelů jsou definována kvalifikační kritéria, kterými jsou různá osvědčení, certifikáty kvality podle parametrů ISO, živnostenská oprávnění a další dokumenty, a hodnotící kritéria, která vždy zahrnují vyjádření k ceně, a ve vhodných případech také technická hodnotící kritéria.

Business segment společnosti ČEZ Prodej prošel v posledním březnovém týdnu roku 2012 úspěšně v dozorovém auditu společnosti Lloyd’s Register Quality Assurance zátěžovou zkouškou, a prokázal tak, že je i nadále oprávněn pyšnit se uznávanou a prestižní certifikací. Nejen chování a přístup společnosti ČEZ Prodej k individuálně obsluhovaným zákazníkům, ale celé procesy obsluhy a prodeje elektřiny a plynu jsou podle Lloyd’s Register Quality Assurance i pro další období připraveny poskytovat a garantovat špičkovou kvalitu zákazníkům a splňovat náročné parametry, které jsou pro získání této významné certifikace potřebné.

Při odebírání kancelářských potřeb se Skupina ČEZ zapojila do akce Stromy pro život, kterou v roce 2003 vyhlásila dodavatelská společnost Office Depot. Každý balík kancelářského papíru, který této společnosti projde rukama, byl kdysi součástí živého stromu. Proto se firma rozhodla za každých 50 prodaných balíků kopírovacího papíru PAPIRIUS nebo OFFICE DEPOT vysadit strom. Ekologický program Stromy pro život je realizován pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a za podpory Fakulty lesnické a environmentální České zemědělské univerzity v Praze. Program je pravidelně vyhodnocován. Na začátku každého roku získají certifikáty nově přihlášení členové programu. Výsadba nového lesa se uskuteční vždy jednou za rok na jaře.

Skupina ČEZ se do akce podpory životního prostředí zapojila už na začátku programu a přispěla za dobu jeho realizace k vysazení cca 2 500 nových stromů.

Přehled vysazených stromů za roky 2010–2011 za odebraný kancelářský papír Skupinou ČEZ od společnosti Office Depot

Společnost 2010 2011
ČEZ Distribuce 21 18
ČEZ Distribuční služby 26 9
ČEZ Energetické produkty 2 0
ČEZ Energetické služby 15 12
ČEZ ENERGOSERVIS 9 51
ČEZ Logistika 28 22
ČEZ Měření 18 2
ČEZ Obnovitelné zdroje 3 1
ČEZ Prodej 3 5
ČEZ Teplárenská 3 4
ČEZ Zákaznické služby 37 10
ČEZ 33 22
Severočeské doly 52 88
ŠKODA PRAHA Invest 1 0
Teplárna Trmice 9 0
Celkem 260 244

Přejít nahoru

Navigace: