Přejít na menu Volba jazyka

Korporátní identita

Viditelným a dobře rozpoznatelným prvkem prezentace Skupiny ČEZ je sjednocený vizuální styl, jehož základem jsou logo, barevnost a zvolené písmo jako nástroje pro zvýraznění obchodního označení a jména a grafického ztvárnění obchodního jména. Jednotný vizuální styl zdůrazňuje jednotnost Skupiny jako celku a zajišťuje její individualizaci na energetických trzích. Hlavním cílem je orientovat, informovat a upoutat cílovou skupinu, zejména veřejnost a obchodní partnery, ale také posílit hodnoty firmy, se kterými se identifikují její zaměstnanci a další spolupracovníci.

K tomu, aby Skupina ČEZ vystupovala navenek jednotně, slouží grafický manuál, který mají k dispozici všichni její zaměstnanci. Na jakékoli detaily užívání loga, barev a písma se mohou podívat na adrese www.cez-brand.cz.

Přejít nahoru

Navigace: