Přejít na menu Volba jazyka

Zásady a typy komunikace

Komunikace s akcionáři a účastníky kapitálového trhu

Akcionáři společnosti mají k dispozici čtvrtletní informace o hospodářském a obchodním vývoji Skupiny ČEZ, a to v předem naplánovaných a oznámených termínech. Jsou také vždy informováni na ad hoc bázi o ostatních významných skutečnostech, které mohou mít vliv na cenu akcií.

Záměrem společnosti je vést nad rámec zákonných povinností intenzivní a otevřený dialog se všemi účastníky kapitálového trhu tak, aby každý měl dostatek informací potřebných pro nezávislé ohodnocení výkonnosti a strategie Skupiny ČEZ. Společnost ČEZ pro ně organizuje:

Informace o hospodaření a dalších podstatných událostech zveřejňuje také na svých webových stránkách.

Komunikace s hromadnými sdělovacími prostředky

Informační otevřenost je jednou ze základních priorit informační strategie Skupiny ČEZ. Se zástupci médií komunikuje tiskový mluvčí a tým jeho spolupracovníků, manažeři poskytují rozhovory a odpovídají na dotazy. K dispozici médiím jsou také webové stránky na adrese www.cez.cz s aktuálními i archivovanými tiskovými zprávami a řadou dalších informací o činnosti Skupiny. Ročně zveřejňuje Skupina ČEZ centrálně i v regionech úhrnem cca 400 tiskových zpráv.

Komunikace s odbornou veřejností

Skupině ČEZ záleží na tom, aby ve svých činnostech byla inovativní, moderní a využívala nejnovější vědecké poznatky. Spolupracuje proto s odbornou veřejností, podporuje vědu a výzkum a odborné školství.

Elektronická prezentace Skupiny ČEZ

Prezentace a komunikace Skupiny ČEZ elektronickými prostředky usnadňuje akcionářům, zákazníkům a nejširší veřejnosti přístup k požadovaným informacím.

Skupina ČEZ se prezentuje komplexním informačním servisem včetně multimediálních zpráv na internetové adrese www.cez.cz. Informace jsou na stránkách k dispozici v českém a anglickém jazyce, částečně také v německém jazyce. Vybrané zprávy jsou zveřejňovány rovněž v polském jazyce. Za rok 2011 přilákaly stránky www.cez.cz téměř 2 miliony uživatelů, více než polovina jich byla nově příchozích. Podle statistik Google Analytics návštěvníci stráví na webu v průměru přes čtyři minuty a třetina z nich se pravidelně vrací.

Internetové prezentace Skupiny ČEZ v zemích její působnosti tvoří sadu jednotně designovaných webů. Jedinečný koncept vícejazyčného webového portálu se základem v českých webových stránkách funguje na adresách www.cez.al pro Albánii, www.cez.bg pro Bulharsko, www.cez.hu pro Maďarsko, www.cez.ro pro Rumunsko, www.cezpolska.pl pro Polsko a www.cez.sk pro Slovensko. Kromě posledních dvou uvedených nabízejí stránky určitý okruh informací také v anglickém jazyce. Premiantem v návštěvnosti mezi zahraničními weby je s téměř půlmilionovou měsíční uživatelskou základnou bulharská mutace stránek Skupiny ČEZ. Stránky obsahují popisy činnosti v dané zemi, přehled místních událostí a informace pro zákazníky.

V roce 2011 spustila Skupina ČEZ také první verzi korporátního webu www.cez.cz pro mobilní zařízení. Služba je optimalizována pro všechny mobilní telefony a bude postupně rozšiřována o další užitečné uživatelské funkce.

Vedle těchto stránek poskytují další informace tematické microsity (internetové prezentace sloužící jako doplněk k primární webové stránce):

 1. www.cezregionum.cz představuje projekty angažovanosti Skupiny ČEZ v jednotlivých částech České republiky.
 2. www.kdejinde.cz poskytuje informace o volných pracovních místech a uvádí výhody práce ve Skupině ČEZ.
 3. www.futuremotion.cz a www.elektromobilita.cz představují projekt FUTUR/E/MOTION.
 4. www.levnyplynodcez.cz a www.cez.cz/etarif informují o výhodných nabídkách pro zákazníky a jejich součástí jsou praktické cenové kalkulačky.

V samotném závěru roku také začal fungovat samoobslužný Geoportál Skupiny ČEZ na adrese geoportal.cez.cz, poskytující informace o průběhu sítí a poloze zařízení. Umožňuje stavebníkům i projektantům získat vyjádření o existenci sítí a komfortně i další potřebné údaje od společností ČEZ ICT Services a ČEZ Distribuce.

Videa Skupiny ČEZ lze zhlédnout na adrese www.youtube.com/user/SkupinaCEZ.

Skupina ČEZ také vydává řadu tematických časopisů, jejichž úplná vydání nebo on-line verze lze najít na internetu:

 1. zákaznický čtvrtletník ČEZ Info určený pro firemní zákazníky s aktualitami ze Skupiny ČEZ a energetiky: www.cez.cz/cs/pro-zakazniky/ke-stazeni/magazin-cez-info.html.
 2. zákaznický lifestylový magazín Šťáva věnovaný zákazníkům ze segmentu retail: www.stava.cz.
 3. zaměstnanecký časopis (jedenáct čísel ročně) ČEZ News se podrobněji zabývá děním ve Skupině ČEZ: www.cez.cz/cs/pro-media/casopis-cez-news.
 4. časopis Jaderné elektrárny Dukovany s názvem Zpravodaj, určený obyvatelům z okolí této elektrárny: www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderne-elektrarny-cez/edu/informacni-centrum/zpravodaj.html, resp. www.aktivnizona.cz.
 5. časopis Jaderné elektrárny Temelín s názvem Temelínky informuje o aktuálních aktivitách a o dění v okolí elektrárny: www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderne-elektrarny-cez/ete/informacni-centrum/temelinky.html, resp.www.temelinky.cz.
 6. e-zin Třípól popularizuje vědu a techniku s důrazem na energetiku: www.tretipol.cz.
 7. informační stránka s aktualitami o energii a energetice, kterou Skupina ČEZ sponzoruje v Maďarsku: www.energiainfo.hu.
 8. měsíční bulletin Energetika v EU, který informuje o evropském integračním dění v oblasti energetiky: www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/evropska-agenda/bulletin-energetika-eu.html.

Zejména odborné veřejnosti jsou určeny dvě webové stránky v anglickém jazyce: prezentace pro investory na adrese www.cez.cz/cs/pro-investory/prezentace-pro-investory/ a záznamy z konferenčních hovorů konaných vždy ve dnech pořádání tiskových konferencí na www.cez.cz/cs/pro-investory/kalendar-ir-akci.html. V obou případech je pro zobrazení informací nutné vybrat si požadovaný rok.

Prezentace Skupiny ČEZ na sociálních sítích

Skupina ČEZ je aktivní i na poli sociálních sítí. Využívána je zejména sociální síť Facebook, v jejímž rámci Skupina provozuje pět stránek:

 1. www.facebook.com/PracevCEZu informuje o možnostech budování kariéry v rámci Skupiny ČEZ v České republice i v zahraničí.
 2. www.facebook.com/fandime.elektromobilum uveřejňuje zprávy o postupu projektů souvisejících s rozvojem elektromobility v České republice.
 3. www.facebook.com/CEZlidem byla založena v roce 2011 pro informování o projektech Nadace ČEZ, společenské odpovědnosti, firemním dobrovolnictví a angažovanosti Skupiny ČEZ v jednotlivých regionech České republiky.
 4. www.facebook.com/CEZinformacni.centra uveřejňuje zprávy o dění v informačních centrech elektráren Skupiny ČEZ.
 5. www.facebook.com/CEZslovensko – v roce 2011 byla nově založena facebooková stránka pro ČEZ Slovensko, nabízející spočítání úspory spotřeby energie, popř. možnost přímo si u Skupiny ČEZ plyn či elektřinu objednat.

V platformě Twitter se Skupina ČEZ představuje na adrese www.twitter.com/SkupinaCEZ. Tento nástroj používá Skupina ČEZ k šíření tiskových zpráv, zejména uživatelům internetu přes mobilní telefony.

Přejít nahoru

Navigace: