Přejít na menu Volba jazyka

Antidiskriminační opatření

Antidiskriminační opatření, postupy a instrukce jsou zakotveny v pracovních řádech a kolektivních smlouvách jednotlivých společností a také v dokumentech upravujících nábor a výběr zaměstnanců.

Společnost ČEZ a integrované dceřiné společnosti Skupiny ČEZ jsou výrazně technicky zaměřené společnosti, které kladou vysoké nároky nejen na odbornou, ale také na zdravotní a psychickou způsobilost zaměstnanců. Přesto zaměstnávají v těchto společnostech na vybraných pozicích 120 osob se zdravotním postižením. Tím jim dávají příležitost začlenit se do společnosti a zvýšit kvalitu jejich života.

Přejít nahoru

Navigace: