Přejít na menu Volba jazyka

Charitativní aktivity zaměstnanců

V roce 2010 se konal již čtvrtý ročník projektu Plníme přání, myslíme na druhé, během kterého pomáhali zaměstnanci dětem z dětských domovů a lidem s handicapem; nově také mladým lidem z náhradních rodin. Přání plnila téměř tisícovka zaměstnanců ze všech pracovišť Skupiny ČEZ. Projekt podpořily i osobnosti z oblasti kultury a sportu. V roce 2010 věnovala Skupina ČEZ společně s Nadací ČEZ částku 1 154 600 Kč, která putovala např. na bydlení, nový počítač nebo zaplacení hudební školy. Partnerem projektu se stal Nadační fond Rozum a cit.

„Už druhým rokem se učím zedníkem a moc mě to baví. Chci získat ještě sádrokartonářský a lešenářský kurz a jednou se tím i živit,“ říká Martin, jeden z obdarovaných z východních Čech.

V roce 2011 podpořili zaměstnanci Skupiny ČEZ v rámci projektu Plníme přání, myslíme na druhé 30 chráněných dílen z celé České republiky. Věnovali jim částku 425 353 Kč, kterou Nadace ČEZ doplnila o dalších 500 tisíc Kč. Příspěvek využily obdarované dílny k pokrytí provozních nákladů, na nákup nářadí, vybavení, materiálu nebo ke zlepšení pracovních podmínek svých klientů.

Zaměstnanci Skupiny ČEZ ale pomáhali i v dalších případech – v roce 2010 například společně s Nadací ADRA podali pomocnou ruku lidem ze zatopených oblastí na Liberecku. Kromě mapování postižené oblasti (tzv. screeningu) vyklízeli postižená místa a vykonávali další potřebné práce.

Na jaře roku 2011 iniciovali zaměstnanci Skupiny ČEZ finanční sbírku na pomoc lidem trpícím následky živelní pohromy v Japonsku. Finanční dar poskytlo celkem 705 kolegů. Vybranou částku 574 238 Kč Nadace ČEZ zdvojnásobila. Šek na 1 148 476 Kč byl předán řediteli humanitární organizace ADRA. Peníze putovaly do obcí oblastí Sendaj, Fukušima a Jamamoto, kde je využili především senioři a opuštění nebo handicapovaní lidé. Díky sbírce se podařilo vybavit provizorní obydlí, opatřit školní pomůcky a jízdní kola pro žáky, kteří nemohou navštěvovat školy v bezprostřední blízkosti Fukušimy a musejí dojíždět do vzdálenějších škol.

Přejít nahoru

Navigace: