Přejít na menu Volba jazyka

Motivační programy a benefity

Hlavním cílem motivačních programů a benefitů je zajistit motivaci a retenci jednotlivých zaměstnanců pro podporu splnění strategických cílů společnosti při efektivním řízení osobních nákladů a jejich optimální alokace jednotlivcům.

Odměňování zaměstnanců

Nastavení systému odměňování a mzdové politiky podporuje dosažení interní spravedlnosti a externí konkurenceschopnosti. Ve Skupině ČEZ jsou zaměstnancům poskytovány mzdy, které odpovídají dlouhodobým ekonomickým výsledkům Skupiny ČEZ a jejímu postavení na trhu práce. Základní mzdy jsou diferencovány podle složitosti, odpovědnosti a náročnosti vykonávané práce. Variabilní složky mzdy zajišťují provázanost s firemními a individuálními cíli i jednání v souladu s firemními principy. Motivují tak k osobní zodpovědnosti za výsledky, stejně jako k naplnění strategických cílů. Plánování a řízení odchylek osobních nákladů, zejména faktorů počtu zaměstnanců, meziroční valorizace mezd a mzdové politiky, vede k efektivnímu vynakládání prostředků.

Ocenění pro nejlepší zaměstnance divizí, organizačních jednotek a dceřiných společností

Ředitelé divizí, dceřiných společností a elektráren každoročně vybírají ze svých podřízených jednoho kandidáta pro ocenění ČÉZAR. Toto ocenění získávají nejúspěšnější zaměstnanci napříč všemi zeměmi, kde Skupina ČEZ působí.

ČÉZAR je oceněním pro jednotlivé řadové zaměstnance, nikoliv týmy, protože Skupina ČEZ chce podpořit princip individuální odpovědnosti za plnění náročných cílů. Oceňováni jsou zaměstnanci, kteří výrazně přispěli k výsledkům útvaru za uplynulý rok a měli vynikající výsledky při plnění osobních cílů. V roce 2011 získalo uvedené ocenění 45 zaměstnanců, z toho 30 bylo ze společností v České republice a patnáct ze zahraničí. V roce 2010 to bylo 42 zaměstnanců, z toho 34 z České republiky a osm ze zahraničí.

Ocenění jsou vyhlašována každoročně na pracovních setkáních. Hlavní odměnou je však zážitkový pobyt s galavečerem, kdy ocenění převezmou cenu z rukou generálního ředitele. Cílem exkluzivního setkání je výměna pracovních zkušeností a neformální komunikace mezi klíčovými zaměstnanci Skupiny ČEZ.

Cena generálního ředitele za mimořádný přínos k růstu Skupiny ČEZ

Každým rokem generální ředitel oceňuje jednotlivce a dva pracovní nebo projektové týmy za jejich mimořádný přínos k růstu Skupiny ČEZ. Návrhy na ocenění s názvem CEO Awards přicházejí ze všech divizí a organizačních jednotek, dceřiných společností i zahraničních majetkových účastí. Ceny jsou tradičně vyhlašovány a předávány během ČEZ Management Meetingu (setkání manažerů Skupiny ČEZ).

V roce 2010 byli v kategorii jednotlivců oceněni Balázs Hajdu za rozvoj obchodního zastoupení ČEZ v Maďarsku a rozjezd prodeje elektřiny koncovým zákazníkům a Viktor Černý za návrh řízení zahraničních projektů prostřednictvím gatů a procesního modelu projektů divize investice. V kategorii týmů získal cenu osmnáctičlenný tým projektu Plyn Retail zaměstnanců společností ČEZ, ČEZ Prodej a ČEZ Zákaznické služby za rychlou přípravu a úspěšný rozjezd prodeje zemního plynu domácnostem se zaměřením na zaměstnance Skupiny ČEZ.

V roce 2011 získal ocenění v kategorii jednotlivců Petr Roháček, který sehrál klíčovou roli při transformaci účetnictví, především při nastavení nově vznikajícího útvaru transakčního účetnictví. Podílel se na definici jednotných účetních procesů i na náboru a zaškolení nových zaměstnanců v Ostravě. V kategorii týmů byl oceněn šestičlenný tým Strategický nábor, divize personalistika pracující na náboru absolventů technických oborů a budování značky zaměstnavatele. V roce 2012 dosáhl skvělých výsledků: obhájil pro ČEZ titul The Most Desired Company v soutěži Zaměstnavatel roku. Další titul nejpreferovanějšího zaměstnavatele získal v hodnocení Trendence Institutu, žebříček byl sestaven na základě hlasů studentů technických a ekonomických škol. Práce týmu byla oceněna i odbornou veřejností, která mu v soutěži Zaměstnavatel roku udělila cenu Personální projekt roku.

Benefity ve Skupině ČEZ

Poskytování benefitů je běžnou samozřejmostí a praxí ve většině společností. Skupina ČEZ nabízí svým zaměstnancům v porovnání se srovnatelnými společnostmi nadstandardní množství benefitů. Součástí kolektivních smluv ve Skupině ČEZ je i sociální oblast, ve které jsou benefity popsány.

Benefity jsou součástí odměňování každého zaměstnance a mají podobu finančních i nefinančních plnění, která v ročním souhrnu dosahují mnohatisícových finančních hodnot. Ve společnostech Skupiny ČEZ je stanovena zkrácená pracovní doba na 37,5 hodiny týdně, dovolená je prodloužena o jeden týden nad rámec zákonného nároku a zaměstnancům je poskytováno pracovní volno s náhradou mzdy nad rozsah daný právními předpisy. Společnosti Skupiny ČEZ poskytují zaměstnancům široké portfolio benefitů, jako jsou osobní účty určené zejména pro rekreaci, příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, závodní stravování, příspěvky na dobu prvních třech dnů nemoci, zdravotní péče, odměny k životnímu výročí a při odchodu do důchodu, program Podpora mobility určený pro klíčové zaměstnance měnící místo výkonu práce v rámci společnosti nebo Skupiny ČEZ a v mimořádných případech jednorázové sociální výpomoci. Nad rámec benefitů vyplývajících z kolektivních smluv jsou pro zaměstnance ze strany zaměstnavatele vyjednány nabídky výhodných nákupů a služeb u vybraných firem.

Snahou zaměstnavatele je nabízet zaměstnancům především takové benefity, které jsou pro ně výhodné, a širokou nabídkou různých benefitů podpořit čerpání u co nejširšího počtu zaměstnanců. Přestože jsou na poskytování benefitů ze strany zaměstnavatele vynakládány značné finanční prostředky, jsou benefity často zaměstnanci chápány jako nárok nebo přirozená součást pracovního vztahu, nikoli jako nadstandardní péče a ocenění.

Přejít nahoru

Navigace: