Přejít na menu Volba jazyka

Zpětná vazba od zaměstnanců

Zaměstnanci společnosti ČEZ a integrovaných dceřiných společností mohli podávat své stížnosti týkající se výkonu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů ředitelce divize personalistika společnosti ČEZ. Řešením stížností se zabývá útvar sociální vztahy, který zajišťuje řádné prošetření obsahu stížnosti a odpověď zaměstnanci. V případě zjištění nedostatků jsou přijata potřebná nápravná opatření.

Přejít nahoru

Navigace: