Přejít na menu Volba jazyka

Schéma struktury koncernu

Účetní konsolidační celek Skupina ČEZ tvořilo k 31. 12. 2011 celkem 120 společností, z toho 99 bylo konsolidováno plnou metodou a 21 přidružených a společných podniků ekvivalenční metodou.

Společnosti účetního konsolidačního celku Skupina ČEZ se člení do sedmi provozních segmentů:

Konsolidační celek Skupiny ČEZ včetně schématu struktury koncernu a abecedního seznamu společností – členů koncernu je možné nalézt ve Výroční zprávě Skupiny ČEZ za rok 2011.

Přejít nahoru

Navigace: