Přejít na menu Volba jazyka

Výroba, technologie a organizace

V letech 2010–2011 Skupina ČEZ nabízela koncovým zákazníkům v České republice následující komodity a s nimi spojené služby:

Elektřinu i zemní plyn si zákazníci mohou objednat formou dodávky komodity samotné (Smlouva na dodávku elektřiny nebo zemního plynu), kdy si zákazník zajistí služby distribuce samostatnou Smlouvou na dodávku distribuční služby. Mnohem rozšířenější formou je však Smlouva o sdružené dodávce pro příslušnou komoditu, v rámci které zajišťuje ČEZ Prodej zákazníkovi nejen dodávku příslušné komodity, ale i dodávku distribučních služeb, poskytovaných příslušným místním distributorem v souladu s legislativně stanovenými podmínkami.

Výrobní portfolio Skupiny ČEZ

Elektřina

Skupina ČEZ je i přes pokračující liberalizaci trhu největším dodavatelem elektřiny koncovým zákazníkům v České republice. Svým stávajícím i potenciálním zákazníkům ve všech segmentech trhu nabízí inovativní produkty a služby, které jsou v oprávněných případech uzpůsobeny potřebám zákazníka. V roce 2011 tak obhájila své vedoucí postavení ve všech základních segmentech – velkoodběratelé, podnikatelský maloodběr i obyvatelstvo. Zesílený konkurenční boj na trhu s elektřinou se přelil i do segmentů menších firem a domácností, tzn. že i přes nadprůměrnou úspěšnost retenčních aktivit v roce 2011 v tomto segmentu poklesl tržní podíl Skupiny ČEZ.

V roce 2011 vyrobily elektrárny Skupiny ČEZ v České republice celkem 63 321 GWh elektřiny, tj. o 57 GWh více než v roce 2010. V roce 2010 vyrobily elektrárny Skupiny ČEZ v České republice celkem 63 264 GWh elektrické energie, tj. o 2 422 GWh více než v roce 2009.

V České republice disponují společnosti Skupiny ČEZ k 31. 12. 2011 výrobními zdroji s instalovaným elektrickým výkonem 12 813,6 MW, což je o 85,7 MW více než na konci roku 2010. Mezi nejvýznamnější změny patří navýšení instalovaného výkonu 1. bloku v Jaderné elektrárně Dukovany o 70 MW po rekonstrukci turbín, získání 11,1 MW instalovaného výkonu v kogeneračních jednotkách v rámci společnosti ČEZ Energo, uvedení do provozu nové turbíny o instalovaném výkonu 4,1 MW ve Dvoře Králové nad Labem a uvedení do provozu bioplynové stanice Číčov společnosti Bioplyn technologie s instalovaným výkonem 0,526 MW.

Zemní plyn

Skupina ČEZ se v roce 2011 stala počtem získaných zákazníků největším alternativním dodavatelem zemního plynu v České republice. Zvoleným postupem v segmentu domácností, kde v průběhu roku 2011 získala přes 174 tisíc nových zákazníků, tak navázala na úspěšný vstup na trh se zemním plynem v segmentu firemních zákazníků v předchozích letech. Skupina ČEZ tak nyní zajišťuje dodávku zemního plynu zákazníkům ve všech segmentech trhu – velkoodběr, střední odběr, maloodběr a domácnosti.

Výroba tepla

V roce 2011 dodaly zdroje Skupiny ČEZ vyrábějící teplo v České republice celkem 10 422 TJ. V meziročním porovnání došlo k propadu dodávek o 731 TJ (7 %). Výrobní portfolio se oproti roku 2010 rozšířilo pouze o společnost ČEZ Energo, která vyrábí teplo z malých kogeneračních jednotek spalováním plynu.

Distribuce

Distribuci elektrické energie zajišťuje v České republice společnost ČEZ Distribuce, která v roce 2011 zprostředkovala zákazníkům dodávku 32 613 GWh elektrické energie. Meziroční pokles o 324 GWh byl způsoben zejména nižší poptávkou po elektřině vlivem klimatických podmínek. K poklesu došlo zejména na hladině nízkého napětí o 736 GWh. Na hladině vysokého napětí byl zaznamenán nárůst o 324 GWh a na hladině velmi vysokého napětí nárůst o 88 GWh.

Zahraničí

Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě. Soustřeďuje se primárně na země, ve kterých již v nějaké formě působí a kde může uplatnit své bohaté zkušenosti s řízením energetického koncernu v období nově liberalizovaného trhu s elektrickou energií a předat dál své know-how. Další významnou aktivitou zahraničního působení je oblast obnovitelných zdrojů energie v lokalitách s příhodnými přírodními podmínkami. Skupina ČEZ patří mezi deset největších energetických korporací v Evropě.

Rok 2011 byl zatím nejúspěšnějším rokem zahraničních akvizic. Souhrnný provozní zisk (EBITDA) zahraničních akvizic dosáhl téměř 11 miliard korun, což je o 2 miliardy lepší výsledek než v roce 2010, jenž byl do té doby rokem nejúspěšnějším. Výsledky zahraničních akvizic ČEZ tak již vrátily téměř 80 % vložených prostředků.

Skupina ČEZ ke konci roku 2011 zahrnovala 76 zahraničních společností s téměř čtrnácti tisíci zaměstnanci v osmi zemích střední a jihovýchodní Evropy a v Turecku. Do tržeb Skupiny ČEZ přispívají tyto společnosti již 67 miliardami korun a na stálých aktivech se podílejí čtvrtinou.

Společnosti Skupiny ČEZ přímo působící v odvětví energetiky sídlí kromě České republiky také v Albánii, Bulharsku, Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, v Srbsku a Turecku. V Albánii provozuje Skupina ČEZ jedinou distribuční společnost v zemi. V Bulharsku zajišťuje distribuci a prodej elektřiny v západní části země a výrobu ve vlastní uhelné elektrárně nedaleko černomořského přístavu Varna. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou a rovněž společnost připravující výstavbu větrných elektráren. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů provozováním parků větrných elektráren Fântânele a Cogealac a vodního systému Reşiţa a rovněž v oblasti distribuce elektřiny. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční společnost, vyrábí elektrickou energii v plynových, vodních a větrných elektrárnách. V ostatních zemích jde o společnosti provádějící velkoobchod s elektřinou a dalšími komoditami a jejich deriváty a společnosti, které zprostředkovávají vlastnictví nebo finanční činnost. V celé střední a jihovýchodní Evropě pak Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a zemním plynem na velkoobchodním trhu.

Skupina ČEZ se řadí mezi deset největších evropských energetických společností:

Top 10 evropských ekonomik (počet zákazníků v roce 2010 v mil.)
Top 10 evropských ekonomik (tržní kapitalizace v mld. EUR k 17. květnu 2011)

Výročí elektráren Skupiny ČEZ

V roce 2010 oslavily některé elektrárny Skupiny ČEZ svá výročí.

Přejít nahoru

Navigace: