Být dobrým partnerem

Dary

Společenská odpovědnost prostupuje všemi oblastmi činnosti Skupiny ČEZ, jež se prostřednictvím firemního dárcovství v místech, kde působí, řadí mezi dlouhodobé podporovatele vzdělávání, kultury, sportu, ochrany životního prostředí a zejména rozvoje regionů.

Ve své dárcovské činnosti se Skupina ČEZ řídí motem „Pomáháme tam, kde působíme.“ Zejména v okolí výrobních zdrojů a distribučních sítí společnost ČEZ přispívá pomocí finančních darů na zlepšení infrastruktury a rozvoj komunitního života obyvatel.

Skupina ČEZ se dlouhodobě řadí mezi nejvýznamnější dárce v České republice, což dokazuje fakt, že v minulosti opakovaně získala prvenství v soutěži TOP Odpovědná firma podle objemu darovaných finančních prostředků. TOP odpovědná firma je cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost

Nejvýznamnějším partnerem v oblasti dárcovství pro společnosti Skupiny ČEZ je Nadace ČEZ, která vznikla jako jedna z prvních firemních nadací v České republice v roce 2002. Každoročně podporuje stovky projektů po celé republice, které reagují na aktuální potřeby společnosti a vedou ke zkvalitnění života občanů.