Podíl zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny v roce 2022

(dle §23 energetického zákona 458/2000 Sb.)

V celkové skladbě vlastních zdrojů použitých pro výrobu elektřiny zaujímají největší podíl jaderné elektrárny. Druhou dominantní část tvoří elektřina vyrobená v uhelných elektrárnách. Elektřina z vlastních obnovitelných zdrojů (OZE) výrobce ČEZ, a. s., tvoří téměř 3 % celkové vyrobené elektřiny.

Jednotlivé druhy výroben a jejich podíly na celkovém „palivovém“ mixu výrobce ČEZ, a. s.

Uhelné elektrárny 26,69 %
Jaderné elektrárny 66,06 %
Plynové elektrárny 4,43 %
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 2,82 %
z toho:       vodní  1,94 %
                    větrné 0,00 %
                    biomasa 0,88 %
                    solární 0,00 %
                    ostatní 0,00 %
Celkem 100 %
Labeling elektřiny 2022