Zajistit udržitelný provoz

Čerpání dotací - EU

Projekty Skupiny ČEZ spolufinancované ze zdrojů Evropské unie

Snížení energetické závislosti vozového parku Skupiny ČEZ referentské

Termín realizace 11/2022-06/2025

Předmětem podpory je nákup 102 nových elektrických vozidel. Cílem projektu je snížení energetické závislosti vozového parku Skupiny ČEZ a realizací projektu dojde ke zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OPŽP

 

Snížení energetické závislosti vozového parku Skupiny ČEZ manažerské

Termín realizace 01/2023-06/2025

Předmětem podpory je nákup 51 nových elektrických vozidel. Cílem projektu je snížení energetické závislosti vozového parku Skupiny ČEZ a realizací projektu dojde ke zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU. 

OPŽP

 

Pořízení a zařazení elektromobilů do vozového parku ČEZ Korporátní služby

Termín realizace 08/2016-06/2018

Zavedení inovativní technologie nízkouhlíkové dopravy ve Skupině ČEZ a zvýšení využití čisté dopravy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií. 

OPŽP

 

 

Operační program životní prostředí (OPŽP):
 1. Energotrans, a. s. realizuje projekt s názvem „Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6“, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001007 spolufinancovaný z prostředků OPŽP.
  Předmětem projektu je výstavba nového, kompletního odsiřovacího zařízení v Elektrárně Mělník I včetně zajištění, využití nebo nezávadného zneškodnění všech produktů a odpadů z procesu odsíření spalin. Cílem projektu je snížení emisí SOx na EMĚ I pro ekologický limit SOx 130 mg/Nm3.

OPŽP

 

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK):
    1. ČEZ Korporátní služby, s. r. o. realizuje projekt s názvem „Pořízení a zařazení elektromobilů do vozového parku ČEZ KS“, reg. č. CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_028/0007275 spolufinancovaný z prostředků OPPIK.

     Projekt se zaměřuje na elektromobilitu silnicích vozidel. Jeho předmětem je pořízení a pilotní zařazení pěti elektromobilů do pravidelného provozu v rámci flotily osobních vozidel Skupiny ČEZ. Cílem projektu je zavedení inovativní technologie nízkouhlíkové dopravy ve Skupině ČEZ a využít získané poznatky k posouzení podmínek, za nichž je možné elektromobily nasadit do běžného fleetového provozu.
    2. ČEZ, a. s. uskutečňuje projekt s názvem „Komplexní energetický projekt - zateplení objektů ETE“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002820 spolufinancovaný z prostředků OPPIK.

     Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce obálky vybraných administrativních budov v areálu Elektrárny Temelín s cílem zvýšení tepelného odporu objektů. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti a zlepšení tepelné pohody v předmětných objektech.
    3. Elektrárna Dětmarovice, a. s. realizuje projekt s názvem „Rekonstrukce opláštění a osvětlení provozních a výrobních objektů EDĚ“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001611, který je spolufinancován z prostředků OPPIK.

     Předmětem projektu je provedení rekonstrukce opláštění a osvětlení vybraných provozních a výrobních objektů ve vlastnictví společnosti Elektrárna Dětmarovice, a. s. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti těchto vybraných objektů.
    4. ČEZ ICT Services, a. s., ukončila realizaci projektu s názvem „Výstavba KDC pro Skupinu ČEZ“, reg. č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001425, který je spolufinancován z prostředků OPPIK.

     Místo realizace: areál Elektrárny Tušimice

     Výše dotace:

     Projekt byl zaměřen na výstavbu budovy nového korporátního datového centra (KDC) vč. vybavení nonIT technologiemi pro provoz KDC a vybavení IT technologiemi pro poskytování ICT služeb. Cílem projektu bylo vybudování nového KDC, které bude sloužit společnosti ČEZ ICT Services, a. s., jako prostředek pro poskytování služeb celé Skupině ČEZ. Nově vybudované KDC nahrazuje 4 stávající datová centra a konsoliduje IT technologie s cílem efektivního provozování.

    5. ČEZ, a. s. uskutečňuje projekt s názvem „Komplexní energetický projekt - zateplení objektů ETE“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002820 spolufinancovaný z prostředků OPPIK.

     Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce obálky vybraných administrativních budov v areálu Elektrárny Temelín s cílem zvýšení tepelného odporu objektů. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti a zlepšení tepelné pohody v předmětných objektech.
    6. ČEZ Energetické služby, s. r. o. uskutečňuje projekt s názvem „Využití odpadního tepla a realizace úsporných opatření na vytápěných objektech za účelem snížení jejich energetické náročnosti lokalita Vítkovice“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001333 spolufinancovaný z prostředků OPPIK.

     Předmětem projektu je využití odpadního tepla z chlazení kompresorů stlačeného vzduchu a jeho použití pro vytápění a komplexní rekonstrukce obálky objektů dílen v areálu v Ostravě - Vítkovicích. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti a tepelných ztrát objektů, využití odpadního tepla z chlazení kompresorů pro vytápění těchto objektů.
    7. ČEZ, a. s., uskutečňuje projekt s názvem „Snížení tepelných ztrát budovy ČEZ č.p. 1144/103 Ostrava - Vítkovice“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017136 spolufinancovaný z prostředků OPPIK.

     Předmětem projektu je významné snížení energetické náročnosti budovy. Zateplením obvodových stěn, střechy a výměny copilitových výplní otvorů dojde ke snížení spotřeby energie o 45,29 %.
    8. ČEZ, a. s., uskutečňuje projekt s názvem „FVE-Mladá Boleslav“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011594 spolufinancovaný z prostředků OPPIK.

     Předmětem projektu je instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajícího objektu společnosti ČEZ, a.s. na p.p.č. st. 5705 v k.ú. Mladá Boleslav.
    9. ČEZ, a. s., uskutečňuje projekt s názvem „FVE-Benešov“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011577 spolufinancovaný z prostředků OPPIK.

     Předmětem projektu je instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajících objektů společnosti ČEZ a.s. na p.p.č. 1875/2, 1875/4 v k.ú. Benešov u Prahy.
    10. ČEZ, a. s., uskutečňuje projekt s názvem „FVE-Louny“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011575 spolufinancovaný z prostředků OPPIK.

     Předmětem projektu je instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na sedlovou střechu stávajícího objektu společnosti ČEZ a.s. na p.p.č. 2514/2 v k.ú. Louny.
    11. ČEZ, a. s., uskutečňuje projekt s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy - B Areál Osvoboditelů 320, Louny“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017134 spolufinancovaný z prostředků OPPIK.

     Předmětem projektu je významné snížení energetické náročnosti objektu B na adrese areálu Osvoboditelů 320, Louny (areál č. 100279, budova č. 201087), parcelním čísle 2514/1 a 2514/2 zateplením fasády spojené s výměnou oken a vjezdových vrat do garáží.
    12. ČEZ, a. s., uskutečňuje projekt s názvem "Zateplení budovy ČEZ Školní 1051/30 Chomutov", reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026445 spolufinancovaný z prostředků OPPIK.

     Předmětem projektu je významné snížení energetické náročnosti administrativního objektu na adrese areálu Školní 1051, Chomutov (areál č. 100282, budova č. 201118), parcelním čísle 2848 zateplením fasády dvorní části objektu.
    13. ČEZ, a. s., uskutečňuje projekt s názvem "Změny dokončené stavby administrativní budovy Dukelských hrdinů 583, Kolín", reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022134 spolufinancovaný z prostředků OPPIK.

     Předmětem projektu je významné snížení energetické náročnosti budovy na ul. Dukelských hrdinů 583, 280 02 Kolín, která je součástí pozemku st.p.č. 3458/1, k.ú.: Kolín.
    14. ČEZ, a. s., uskutečňuje projekt s názvem „D149 Tepelný napaječ ETE - České Budějovice“, reg. č. CZ.01.3.15/0.0/0.0/16_064/0011910 spolufinancovaný z prostředků OP PIK.

     Předmětem projektu bylo vybudování nového horkovodního tepelného napaječe, včetně souvisejících objektů a technologie, z Jaderné elektrárny Temelín do krajského města České Budějovice Tepelný napaječ bude zajišťovat zásobování teplem vybrané části horkovodního systému Teplárny České Budějovice, a. s.
     Projekt byl realizován v období 12/2018 až 09/2023.
     Celková výše podpory z OP PIK činila 400 000 000,- Kč.
Operační program doprava (OPD):
  1. ČEZ, a. s., uskutečňuje projekt s názvem CZ.04.2.40/0.0/0.0/18_065/0000369 Páteřní síť dobíjecích stanic ČEZ financovaný z Operačního programu Doprava (Fond soudržnosti). Více informací ZDE
    

 

Další dotační tituly z OP PIK 2014–2020, Prioritní osa 3, Účinné nakládání energií - Program Úspora energie v SZT

Další dotační tituly

Společnosti Skupiny ČEZ byly v minulosti úspěšnými žadateli o dotace v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Šlo mj. o projekty:

 • „Snížení emisí Nox v Elektrárně Dětmarovice“
 • „Snížení emisí Nox a TZL na Elektrárně Mělník I, K1-K6“.
 • „Snížení emisí Nox na kotlích K2 a K5 na Elektrárně Počerady, a.s.“
 • „Snížení emisí Nox na kotlích K3 a K4 na Elektrárně Počerady, a.s.“
Operační program Spravedlivá transformace (OP ST):
  1. ČEZ, a. s., připravuje projekt "Gigafactory", u nějž je plánováno spolufinancování z OP ST, až bude operační program schválen. Projekt Gigafactory byl Krajským úřadem Ústeckého kraje identifikován jako strategický investiční záměr, jenž bude nedílnou součástí transformace Ústeckého kraje, která souvisí s plánovaným útlumem těžby a spalování fosilních paliv.

   Předmětem projektu je výstavba továrny na výrobu lithiových baterií v lokalitě odstavené elektrárny v Prunéřově. Vyráběné lithium-iontové baterie budou primárně sloužit pro elektrické a hybridní vozy dle požadavků smluvních partnerů a bude je rovněž možné použít pro systémy skladování energie. Investice má potenciál svým rozsahem a zaměřením zásadně podpořit rozvoj regionu. V rámci projektu bude přímo vytvořeno nejméně 3000 nových pracovních míst a další tisíce v navazujících provozech v rámci vznikajícího bateriového hodnotového řetězce. Investice do moderních technologií podpoří konkurenceschopnost české ekonomiky a zároveň přispěje k rozvoji vznikajícího evropského bateriového hodnotového řetězce v ČR i Evropě.
  2. ČEZ, a. s., připravuje projekt „Těžba lithia na Cínovci“, u nějž je také plánováno spolufinancování z OP ST. Projekt těžby lithia byl Krajským úřadem Ústeckého kraje identifikován jako strategický investiční záměr, jenž bude nedílnou součástí transformace Ústeckého kraje, která souvisí s plánovaným útlumem těžby a spalování fosilních paliv

   Předmětem projektu je těžba a zpracování lithia, cínu a wolframu v severočeském Cínovci na úpatí Krušných hor. Součástí projektu je také výstavba navazujících zařízení – liniová stavba produktovodu, která bude sloužit k podzemní dopravě rozemleté horniny a samotný zpracovatelský závod, kde bude speciální úpravárenskou metodou extrahováno především lithium v kvalitě vhodné do baterií. Lithium je základní surovinou pro výrobu tzv. Li-ion baterií, jejichž poptávka v posledních letech prudce stoupá, a to především v návaznosti na klimatické cíle Evropské unie a dekarbonizaci evropského hospodářství.
  3. ČEZ, a. s., připravuje projekt „Čistá energie zítřka v MSK“, u nějž je plánováno spolufinancování z OP ST. Cílem Projektu je zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance Skupiny ČEZ vykonávající práci v lokalitě elektrárny Dětmarovice.

   Předmětem projektu jsou vzdělávací aktivity pro 113 zaměstnanců v lokalitě Elektrárny Dětmarovice reflektují nové požadavky na odborné kvalifikační předpoklady, jež souvisejí s implementací nových technologií a trendů v energetice.

 

 

VĚDĚLI JSTE, ŽE... K významnému rozšíření sítě rychlodobíjecích stanic pro elektromobily v ČR v letech 2017-18 přispěje Skupina ČEZ díky získané dotaci na projekt „EV Fast Charging Backbone Network Central Europe" z evropského programu Connecting Europe Facility (CEF), jehož prostřednictvím Evropská komise podpoří propojování Evropy budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě TEN-T.