Informace o celkové směsi paliv dodavatele za rok 2006

(dle §30, odst. 2, písm. e), bod 1 energetického zákona 428/2000 Sb.)

Elektřina dodávaná konečným zákazníkům Skupiny ČEZ je složena z elektřiny vyrobené ve vlastních zdrojích, elektřiny pořízené od nezávislých výrobců elektřiny (výrobní mix je uvedený na příslušných webových stránkách těchto výrobců) a z elektřiny nakoupené od nezávislých obchodníků s elektřinou.

Původ elektřiny dodávané konečným zákazníkům Skupinou ČEZ:

Uhelné elektrárny 54,91%
Jaderné elektrárny 41,57%
Vodní elektrárny (pouze přečerpávací provoz) 1,09%
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 2,44%
Neindentifikováno (trading a OTE - prodeje převýšily nákupy) 0,00%