Dopad výroby elektřiny na životní prostředí v roce 2015

(dle § 23 a 28 energetického zákona 458/2000 Sb.)

Ochrana životního prostředí je jednou ze základních priorit Skupiny ČEZ.

V uplynulém desetiletí se výrazně snížil emise hlavních látek znečišťujících ovzduší. Ve stanovených termínech se společnost ČEZ, a. s. vyrovnala nejen s požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ale významně přispěla k celkovému zlepšení kvality ovzduší v České republice i k plnění mezinárodních závazků České republiky v ochraně ovzduší. Důsledně respektuje rovněž právní předpisy ČR pro využívání jaderné energie.

Pozn.: změřené hodnoty emisí (emisní koncentrace) na webu ČEZ nezveřejňujeme, nejedná se o zákonnou povinnost. Tento reporting probíhá oficiálně prostřednictvím webu státní správy. Dále již delší dobu nejsou zpracovávány zprávy hodnotící podíl uhelných elektráren na znečištění ovzduší.

výrobny ČEZ, a.s. v ČR: Hodnoty emisí vyprodukovaných při výrobě elektřiny za rok 2015

 • CO2 26 028 918 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 28 658 tun
 • SOx 33 373 tun
 • CO 5 720 tun
 • TZL 1 760 tun

Hodnoty jaderného odpadu za rok 2015

1) Palivo

 • Předáno SÚRAO - 0,00 tun
 • Produkce paliva - 69,0 tun

2) Pevné a zpevněné radioaktivní odpady

 • Předáno SÚRAO - 257,00 tun
 • Produkce - 141,60 tun

Ostatní výrobny SKupiny Čez: Hodnoty emisí vyprodukovaných při výrobě elektřiny za rok2015

Mix výrobce Elektrárna Dětmarovice

 • CO2 2 357 312 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 2 713,2 tun
 • SO2 1 746,1 tun
 • CO 112 tun
 • TZL 103,1 tun

Mix výrobce Elektrárna Počerady

 • CO2 5 135 530,234 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 6 641,335 tun
 • SO2 5 468,069 tun
 • CO 1 516,007 tun
 • TZL 230,399 tun

Mix výrobce Energotrans

 • CO2 1 568 591 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 1 559,567 tun
 • SO2 2 127,516 tun
 • CO 559,332 tun
 • TZL 103,135 tun

Mix výrobce Energetické centrum, s. r. o., Jindřichův Hradec

 • CO2 482,37 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 48,92 tun
 • SOx 2,49 tun
 • CO 130,10 tun
 • TZL 0,21 tun

Mix výrobce Energocentrum Vítkovice, a. s.

 • CO2 73 788,61 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 153,43 tun
 • SOx 292,31 tun
 • CO 18,41 tun
 • TZL 3,04 tun

Mix výrobce Elektrárna Tisová, a. s.

 • CO2 1 562 430 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 1 383,78 tun
 • SOx 4 114,70 tun
 • CO 325,70 tun
 • TZL 68,56 tun