Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 

Polsko

chorzowV Polsku působí Skupina ČEZ od roku 2006. Vlastní zde dvě uhelné elektrárny a jednu malou vodní elektrárnu, druhý malý vodní zdroj je ve výstavbě. Kromě kombinované výroby elektřiny a tepla se věnuje rovněž prodeji elektřiny a plynu koncovým zákazníkům. Od roku 2016 intenzivně rozvíjí ESCO aktivity prostřednictvím společnosti CEZ ESCO Polska a zároveň investuje do akvizic dalších firem činných v této oblasti - Metrolog, OEM a EUROKLIMAT. Skupinu ČEZ v Polsku reprezentuje společnost CEZ Polska, která zajišťuje korporátní identitu a integritu a zároveň monitoruje  situaci na trhu z pohledu energetické regulace, zákonodárství, politické a ekonomické situace. Od roku 2019 se společnost CEZ Polska zabývá také prodejem elektřiny a zemního plynu koncovým zákazníkům (velkoodběratelům i malým a středním firmám.

Výroba elektřiny a tepla

V Polsku disponuje Skupina ČEZ celkovým instalovaným výkonem 569 MW. Provozuje zde dvě černouhelné elektrárny: CEZ Skawina (330 MW) a CEZ Chorzów (238 MW), která kromě uhlí spaluje rovněž biomasu. Obě fungují zároveň jako teplárny. Elektrárna Skawina zásobuje teplem především přilehlé město Krakov, elektroteplárna Chorzów dodává teplo městu Katovice a dalším okolním obcím Slezské aglomerace.

V těsné blízkosti elektrárny Skawina funguje malá vodní elektrárna Borek Szlachecki (0,885 MW). V současnosti probíhá rovněž výstavba další malé vodní elektrárny Skawinka II (0,9 MW), která nahradí původní elektrárničku Skawinka I. Předpoklad uvedení do provozu je rok 2020.

Podívejte se na profil elektrárny Skawina.

Podívejte se na profil elektrárny Chorzow.

mapa - Polská republika

Prodej elektřiny a plynu

Prodejem elektřiny a zemního plynu koncovým zákazníkům se v Polsku v letech 2007–2019 zabývala společnost CEZ Trade Polska. Od října 2019 tuto činnost převzala společnost CEZ Polska. Elektřinu poskytuje velkoodběratelům (průmyslovým podnikům) i malým a středním firmám.

Dalšími společnostmi v Polsku, ve kterých ČEZ vlastní 100% podíl, jsou společnost CEZ Towarowy Dom Maklerski, která plní funkci prostředníka pro burzovní obchody, a CEZ Produkty Energetyczne Polska, která se zabývá nakládáním s odpady a vedlejšími energetickými produkty.

Více informací naleznete na www.cezpolska.pl

Energetické služby – ESCO

Moderní energetické služby nabízí v Polsku dceřiná firma ČEZ Elevion Group B. V., která sdružuje přes 40 společností v několika evropských zemích.

ČEZ ESCO Polska od svého založení v roce 2016 poskytuje služby v oblasti energetické účinnosti a úspor pro podniky, místní samosprávu, školy, nemocnice, obytné nebo kancelářské budovy. Realizovala řadu projektů veřejného osvětlení, modernizace energetického hospodářství, instalace fotovoltaických panelů apod.

V říjnu 2017 provedla Skupina ČEZ akvizici 50% podílu ve společnosti OEM Energy zabývající se modernizací a instalací solárních termických a fotovoltaických panelů. V prosinci 2017 došlo k podpisu kupní smlouvy na akvizici 100% podílu ve společnosti Metrolog, která se dlouhodobě věnuje komplexním službám v decentrální výrobě elektřiny a tepla. Na podzim 2019 získala Skupina ČEZ majoritní podíl v polské společnosti EUROKLIMAT, generálním dodavateli sanitárních zařízení a lídra na polském trhu s HVAC.