Ovládání kamery: zapnutí/vypnutí natáčení kamery podle mluvící osoby

  • V pravém spodním rohu ovládacího displeje je ikona nastavení  . Rozklikněte ji a otevře se dotykové ovládání kamery (možnost využití místo ovladače).
  • Po zmáčknutí ikony ozubeného kola v pravém horním rohu displeje se rozjede seznam s položkou Auto-framing. Dle potřeby vypněte či zapněte.
    • Při vypnuté funkci Auto-framing lze kameru ovládat šipkami na ovladači + kolečkem, nebo pomocí tlačítek 1, 2 a 3.
    • Zafixování kamery: kameru zafixujete tak, že ji šipkami natočíte dle potřeby a delším stisknutím tlačítka 1, 2 nebo 3 polohu zafixujete do paměti (obvykle vlevo, na střed, vpravo). Následně pak kameru tlačítky natočíte do předdefinovaných poloh.