Poskytnuté informace na základě obdržených žádostí

 

Evidenční číslo Poskytnuté informace Žádost ze dne
InfZ_CPR_1/2022 PDF 21. 11. 2022
InfZ_CPR_2/2022 PDF 2. 12. 2022
InfZ_CPR_3/2022 PDF 31. 12. 2022
InfZ_CPR_1/2023 PDF 10. 2. 2023
InfZ_CPR_2/2023 PDF 20. 3. 2023