Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 

Malá vodní elektrárna Spytihněv

Snaha po maximálním využití průtoků řekou Moravou vodní elektrárnou ve Spytihněvi si vyžádala osazení elektrárny dvěma turbosoustrojími. Technická koncepce elektrárny, uvedené do provozu v roce 1951 byla poplatná celkové atmosféře ve společnosti po roce 1948. Přestože propojování energetické soustavy republiky bylo na vzestupu, byla vodní elektrárna Spytihněv navržena, zřejmě pro případ možného dalšího válečného konfliktu v Evropě a ohrožení zásobování obyvatelstva v oblasti elektřinou z propojené energetické soustavy, pro start tzv. „ze tmy“.

Elektrárna je osazena dvěma vertikálními soustrojími s plně regulovatelnými Kaplanovými turbínami. Z neznámých důvodů byla postavena na návrhový spád pouze 3,8 minstalovaný výkon 1920 kW přesto, že výška jezu a tvar koryta řeky Moravy pod jezem umožňují dosažení spádu hladin přes 6 m a výkonu až 3000 kW. Po zvýšení spádu v 70. letech na 5,8 m tak vznikl zásadní technický rozpor mezi příliš velkými turbinami a naopak malými generátory s nízkým štítkovým výkonem. V 90. letech minulého století byla proto provedena oteplovací zkouška obou generátorů, která prokázala, že generátory je možné trvale zatěžovat na vyšší než štítkový výkon.

V letech 2009 – 10 byla provedena modernizace MVE z důvodu zvýšení výkonu a také z důvodu nevyhovujícího technického stavu původní technologie. Nové vertikální, plně regulovatelné Kaplanovy turbíny dodaly Strojírny Brno. Byly dodány nové generátory, nový řídící systém, nové elektrické ochrany a také regulace turbíny, která je vysokotlaká. Došlo tedy ke značnému snížení olejových náplní. Koncepce soustrojí je s použitím převodové skříně mezi turbínou a generátorem. Byly provedeny technické zásahy na spodní stavbě za účelem optimalizace využití spádových poměrů lokality. Výsledkem je nový instalovaný výkon elektrárny 4 MW.