Aktuální agenda

Pozice Skupiny ČEZ k aktuálním tématům v angličtině jsou taktéž k dispozici na anglické mutaci stránek

Energetická unie

Silnější rámec pro „jednotnou“ energetickou politiku

Klimaticko-energetický rámec do 2030

Evropská komise publikovala zelenou knihu pod názvem Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030. Současně otevřela pro všechny respondenty veřejnou konzultaci, která byla otevřená 2. července 2013.

Klimaticko-energetický rámec do 2020

Po nenaplněných očekáváních od Kodaňské konference v roce 2009 pomalu přichází další milník v procesu globální iniciativy redukce emisí skleníkových plynů.

Vnitřní trh

Energetický vnitřní trh je evropský projekt, jehož cílem je dokončení jednotného evropského trhu v roce 2014.

Finanční legislativa

V uplynulé dekádě se Evropská unie snažila rozvíjet liberalizovaný a integrovaný energetický trh s cílem vyšší účinnosti, snížení energetických nákladů pro zákazníky a posílením bezpečnosti dodávek. Důležitým prvkem této...

Jádro

Dne 13. června vydala Evropská komise návrh směrnice (COM(2013) 343) revidující první směrnici o jaderné bezpečnosti z roku 2009. Reaguje tím na fukušimskou havárii a na březnové usnesení Evropského parlamentu o...

Rekodifikace soukromého práva a jeho vliv na činnost Skupiny ČEZ

Máme za sebou téměř dva roky účinnosti nové právní úpravy soukromého práva. Nové předpisy zasáhly do všech činností společnosti ČEZ, a. s. a jejich dceřiných společností, nicméně díky důkladné přípravě větší problémy...

Urychlení výstavby energetické infrastruktury

Rozvoj v odvětví energetiky si čím dál více vyžaduje pružnější výstavbu energetické infrastruktury včetně i obnovy stávajících liniových vedení.

Energetické zákony v novém

Rok 2015 se nesel v duchu velké novely energetické legislativy, která by v průběhu roku měla přinést novelu všech tří klíčových energetických zákonů, tedy energetického zákona, zákona o podporovaných zdrojích energie i...