Rekodifikace soukromého práva a jeho vliv na činnost Skupiny ČEZ

V současnosti mezi odbornou veřejností probíhají diskuze nad novelizací některých nejednoznačných ustanovení základních předpisů soukromého práva, a to občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Malé novely těchto předpisů již jsou v Poslanecké sněmovně projednávány. S trochou obav jsou očekávány avizované velké novely uvedených předpisů, přičemž směr i termín těchto změn nejsou ještě přesně stanovené. Časté změny základních právních předpisů nejsou pro každodenní chod obchodních společností.